Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση

1. Τι είναι ένα Σχέδιο Κινητικότητας στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ); Τα Σχέδια Κινητικότητας στο τομέα της ΕΕΚ υποστηρίζουν παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) και άλλους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ΕΕΚ στη διοργάνωση δραστηριοτήτων μαθησιακής κινητικότητας για τους εκπαιδευομένους και το προσωπικό τους. Τα ενδιαφερόμενα Ιδρύματα/Κέντρα ΕΕΚ αναλαμβάνουν να…

Ακαδημαϊκοί ή Προσωπικό Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Πώς μπορώ να συμμετέχω στο Πρόγραμμα; Θα πρέπει αρχικά να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Erasmus/ Διεθνών Σχέσεων του Ιδρύματός σας. Οι αρμόδιοι λειτουργοί θα σας ενημερώσουν για τις διαθέσιμες προσκλήσεις και προθεσμίες υποβολής ενδιαφέροντος καθώς  και για τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί.   Ως προσωπικό ενός Τριτοβάθμιου ιδρύματος  μπορείτε να συμμετέχετε είτε σε…

Ανακοίνωση

Το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης, αντιλαμβανόμενο τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αιτητές κατά την υποβολή της αίτησης, λόγω των τεχνικών προβλημάτων της πλατφόρμας των αιτήσεων, ενημερώνει το κοινό ότι έχει ήδη αναφέρει τα πλείστα των προβλημάτων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εργάζεται από κοινού με την υπεύθυνη υπηρεσία προς επίλυσή τους.   Σε περίπτωση που η…

Παράταση προθεσμίας για υποβολή αιτήσεων ΒΔ2

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά από ανάλυση των τεχνικών προβλημάτων που προέκυψαν με την υποβολή των αιτήσεων στα πλαίσια της Βασικής Δράσης 2, ανακοινώνει παράταση της προθεσμίας για υποβολή των αιτήσεων. Η νέα προθεσμία είναι 21 Μαΐου 2021, 13:00, ώρα Κύπρου για τις ακόλουθες αιτήσεις: Small-scale partnerships Small-scale partnerships in school education (KA210-SCH) Small-scale partnerships in…

Αναβάθμιση και Συντήρηση Τηλεφωνικού Δικτύου

Το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης ανακοινώνει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η αναβάθμιση και συντήρηση του τηλεφωνικού του δικτύου και ενδέχεται να παρατηρηθεί διακοπή στην τηλεφωνική επικοινωνία για μικρό χρονικό διάστημα την Τετάρτη 12 Μαΐου 2021. Οι εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης θα ολοκληρωθούν εντός της ημέρας. Απολογούμαστε για την ταλαιπωρία.

Σημαντική ανακοίνωση: Επίλυση τεχνικού προβλήματος Πλατφόρμας Erasmus+ and ESC – Λειτουργία “sharing”

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης με ημερομηνία 26/04, το κοινό ενημερώνεται ότι η λειτουργία “sharing” των διαδικτυακών αιτήσεων για επιχορήγηση ανταποκρίνεται πλήρως, νοουμένου ότι εφαρμόζεται η διαδικασία που περιγράφεται στην πιο κάτω ανακοίνωση της ΕΕ: The initial sharing by the owner will be notified by an email with a link. The recipient of the shared application…

Επίλυση τεχνικού προβλήματος των αιτήσεων της Βασικής Δράσης 1

Κατόπιν ενημέρωσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης ανακοινώνει ότι το τεχνικό πρόβλημα των αιτήσεων της Βασικής Δράσης 1 (όλοι οι τομείς πλην της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης) που αφορούσε τον λανθασμένο υπολογισμό των διδάκτρων (course fees) έχει επιλυθεί.   Παρακαλούνται όσοι αιτητές αντιμετώπιζαν αυτό το πρόβλημα όπως ελέγξουν τις αιτήσεις τους προς διασφάλιση…

Πιστοποίηση/ Ανανέωση του Χάρτη Erasmus για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Πρόσκληση 2021

ERASMUS-CERT ERASMUS ECHE Charter   H πρόσκληση για πιστοποίηση/ανανέωση του Χάρτη Erasmus στοχεύει στη διαπίστευση αναγνωρισμένων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που βρίσκονται σε επιλέξιμες χώρες, που θα μπορούν να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του προγράμματος Erasmus+, όπως η μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων ή/και η συνεργασία για καινοτομία και καλές πρακτικές. Ο Χάρτης Erasmus θα ισχύει για ολόκληρη…

Σημαντική ανακοίνωση: Πρόβλημα στην Πλατφόρμα Erasmus+ and ESC Platform

Σημαντική ανακοίνωση: Ενημερώνονται όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για επιχορήγηση για συμμετοχή σε αποκεντρωμένα Σχέδια Βασικής Δράσης 1/ Βασικής Δράσης 2, στα πλαίσια της Πρόσκλησης του 2021, ότι λόγω προβλήματος στην πλατφόρμα “Erasmus+ and ESC Platform”, η λειτουργία “sharing” των αιτήσεων δεν ανταποκρίνεται κατά τον αναμενόμενο τρόπο. Η Εθνική Υπηρεσία σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή…