Ημερίδες για υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus+ για το έτος 2021

Στα πλαίσια της νέας προγραμματικής περιόδου (2021-2027), το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης ανακοινώνει Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για επιχορήγηση για το έτος 2021. Η παρούσα Πρόσκληση καλύπτει τις ακόλουθες αποκεντρωμένες δράσεις του προγράμματος Erasmus+ που διαχειρίζεται το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης: Βασική δράση 1 (ΒΔ1) — Σχέδια Κινητικότητας στους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Βασική…

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για το έτος 2021

Ανακοινώθηκε το Νέο Πρόγραμμα Erasmus+ 2021-2027. Με προϋπολογισμό ύψους 26,2 δισ. Ευρώ το νέο και ανανεωμένο πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει έργα μαθησιακής κινητικότητας και διασυνοριακής συνεργασίας για 10 εκατομμύρια Ευρωπαίους όλων των ηλικιών και κάθε υποβάθρου. Θα επιδιώξει να είναι ακόμη πιο συμπεριληπτικό και να στηρίξει την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, όπως ορίζονται στον Ευρωπαϊκό…

Ανακοίνωση για το European Innovative Teaching Award

Στο πλαίσιο της δημιουργίας του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης μέχρι το 2025, το European Innovative Teaching Award (EITA) θεσπίστηκε για να παρουσιάζει τις εξαίρετες διδακτικές πρακτικές που εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ και για την αναγνώριση του έργου των εκπαιδευτικών και των σχολείων σε εθνικό επίπεδο. Το European Innovative Teaching Award καθιερώνεται από φέτος ως…

Κριτήρια Επιλογής για το European Innovative Teaching Award

To Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης θα επιλέξει και θα ορίσει τα προτεινόμενα έργα σύμφωνα με τα ακόλουθα Κριτήρια Επιλεξιμότητας: Αποκεντρωμένα έργα Erasmus+ KA1 και KA2 (στρατηγικές συμπράξεις), των οποίων η επιλογή και διαχείριση έγινε από την Εθνική Υπηρεσία. Τα έργα έχουν επιλεχθεί κατά την διάρκεια της Προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και έχουν…

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή σε διαδικτυακά σεμινάρια επαφών και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή σε διαδικτυακά σεμινάρια επαφών και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες (Transnational Cooperation Activities-TCA) στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+. Το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης ανακοινώνει πρόσκληση για δήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διαδικτυακά σεμινάρια επαφών και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που διοργανώνονται από τις αντίστοιχες Εθνικές Υπηρεσίες για τη διαχείριση του προγράμματος Erasmus+.…