Αθλητισμός

Το Πρόγραμμα Erasmus+ προσφέρει δυνατότητες χρηματοδότησης για την υλοποίηση σχεδίων μαθησιακής κινητικότητας στον τομέα του Αθλητισμού τα οποία αναμένεται να συμβάλουν στην: προώθηση της φυσικής δραστηριότητας και της ανάπτυξης υγιούς τρόπου ζωής για τους Ευρωπαίους πολίτες προώθηση των Ευρωπαϊκών αξιών, της κοινωνικής συμπερίληψης, της ισότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω του αθλητισμού στην ανάπτυξη διαπροσωπικών…