Ενήλικες Εκπαιδευόμενοι

Γενικές Πληροφορίες H επιμόρφωση στο εξωτερικό μέσω του Προγράμματος Erasmus+ και συγκεκριμένα μέσω της Βασικής Δράσης 1, στον τομέα της εκπαίδευσης Ενηλίκων, αποτελεί σημαντικό κομμάτι της εξέλιξης ενός ατόμου τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και σε επαγγελματικό, επιφέροντας αποδεδειγμένα ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα. Είναι μια ευκαιρία για προσωπική ανάπτυξη, για απόκτηση  γνώσεων και δεξιοτήτων, για απόκτηση…