Εκπαιδευτικοί

Γενικές Πληροφορίες Οι σπουδές στο εξωτερικό είναι σημαντικό κομμάτι του Erasmus+ και έχει αποδειχθεί να έχει θετικά αποτελέσματα στα άτομα που συμμετέχουν σε ότι αφορά προοπτικές εργασίας. Είναι επίσης μια ευκαιρία να βελτιώσετε τις γλωσσικές σας δεξιότητες, να αποκτήσετε αυτοπεποίθηση και ανεξαρτησία και να ανακαλύψετε νέες κουλτούρες. Το Erasmus+ σας προσφέρει επίσης την ευκαιρία να συνδυάσετε…

Μαθητές

Γενικές Πληροφορίες Αν είσαι μαθητής και επιθυμείς να ανακαλύψεις την Ευρώπη μέσω μαθησιακών εμπειριών, τότε ενημερώσου ότι μέσα από το πρόγραμμα Erasmus+ και συγκεκριμένα  στα πλαίσια της Βασικής Δράσης 1 (Κινητικότητα)  στον τομέα της Σχολικής εκπαίδευσης, παρέχεται η ευκαιρία στο σχολείο σου να αιτηθεί για συμμετοχή στην εν λόγω δράση με στόχο να αποστείλει μαθητές…

Φοιτητές – Απόφοιτοι

Γενικές Πληροφορίες Οι σπουδές στο εξωτερικό είναι σημαντικό κομμάτι του Erasmus+ και έχει αποδειχθεί να έχει θετικά αποτελέσματα στα άτομα που συμμετέχουν σε ότι αφορά προοπτικές εργασίας. Είναι επίσης μια ευκαιρία να βελτιώσετε τις γλωσσικές σας δεξιότητες, να αποκτήσετε αυτοπεποίθηση και ανεξαρτησία και να ανακαλύψετε νέες κουλτούρες. Το Erasmus+ σας προσφέρει επίσης την ευκαιρία να συνδυάσετε…

Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας

Τι είναι οι Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας; Οι Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας είναι σχέδια συνεργασίας οργανισμών από διαφορετικές Χώρες του Προγράμματος πάνω σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Στόχος της δράσης είναι να δώσει την ευκαιρία σε φορείς μικρής κλίμακας και σε άτομα με μειωμένες ευκαιρίες για συμμετοχή να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, στα πλαίσια της Σχολικής Εκπαίδευσης, της Εκπαίδευσης…

Συμπράξεις Συνεργασίας

Τι είναι οι Συμπράξεις Συνεργασίας;   Οι Συμπράξεις Συνεργασίας είναι  στρατηγικά σχέδια συνεργασίας, μεταξύ διάφορων οργανισμών από χώρες του Προγράμματος ή χώρες-εταίρους, με κύριο στόχο την:   Απόκτηση εμπειριών σε ό,τι αφορά τη διεθνή-διακρατική συνεργασία Ανάπτυξη και ενίσχυση δικτύων Ενίσχυση της ποιότητας των εργασιών, δραστηριοτήτων και πρακτικών των συμμετεχόντων οργανισμών Ανταλλαγή πρακτικών, μεθόδων, ιδεών και…

Βασική Δράση 2: Διαδικτυακές Ημερίδες Ενημέρωσης – Παροχή Οδηγιών για Υποβολή Προτάσεων για Επιχορήγηση, στα πλαίσια της Πρόσκλησης 2022

Στα πλαίσια της Πρόσκλησης 2022, το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης διοργανώνει δύο διαδικτυακές ημερίδες ενημέρωσης για παροχή οδηγιών σχετικά με την υποβολή προτάσεων για επιχορήγηση για Σχέδια Βασικής Δράσης 2. Η μία εκ των δύο ημερίδων θα αφορά τις Συμπράξεις Συνεργασίας (ΚΑ220 Σχέδια) και η άλλη τις Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας (ΚΑ210 Σχέδια). Πιο κάτω παρατίθενται…

Επαναπροκήρυξη θέσης – Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

Το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης ζητά να προσλάβει Βοηθό Γραμματειακό Λειτουργό, με εξάμηνη περίοδο δοκιμασίας. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 18/06/21. Σχέδιο υπηρεσίας Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού Διαδικασία πρόσληψης Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού στο ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης Αναθεωρημένος κατάλογος αποδεκτών τεκμηρίων από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας για γνώση της Ελληνικής, της…