Βασική Δράση 2: Διαδικτυακές Ημερίδες Ενημέρωσης – Παροχή Οδηγιών για Υποβολή Προτάσεων για Επιχορήγηση, στα πλαίσια της Πρόσκλησης 2022

Στα πλαίσια της Πρόσκλησης 2022, το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης διοργανώνει δύο διαδικτυακές ημερίδες ενημέρωσης για παροχή οδηγιών σχετικά με την υποβολή προτάσεων για επιχορήγηση για Σχέδια Βασικής Δράσης 2. Η μία εκ των δύο ημερίδων θα αφορά τις Συμπράξεις Συνεργασίας (ΚΑ220 Σχέδια) και η άλλη τις Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας (ΚΑ210 Σχέδια). Πιο κάτω παρατίθενται…

Επαναπροκήρυξη θέσης – Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

Το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης ζητά να προσλάβει Βοηθό Γραμματειακό Λειτουργό, με εξάμηνη περίοδο δοκιμασίας. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 18/06/21. Σχέδιο υπηρεσίας Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού Διαδικασία πρόσληψης Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού στο ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης Αναθεωρημένος κατάλογος αποδεκτών τεκμηρίων από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας για γνώση της Ελληνικής, της…

Λειτουργός Οικονομικής Διαχείρισης

Το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης ζητά να προσλάβει Λειτουργό Οικονομικής Διαχείρισης, με εξάμηνη περίοδο δοκιμασίας. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 18/06/21. Σχέδιο Υπηρεσίας Λειτουργόυ Οικονομικης διαχειρισης Διαδικασία πρόσληψης Λειτουργού Οικονομικής Διαχείρισης στο ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης Αναθεωρημένος κατάλογος αποδεκτών τεκμηρίων από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας για γνώση της Ελληνικής,…

Πρόσκληση για σύσταση νέου σώματος πρεσβευτών eTwinning Κύπρου 2021 – 2023

Στα πλαίσια της Δράσης eTwinning του Προγράμματος Erasmus+, το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης, ανακοινώνει την πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη δημιουργία νέου Εθνικού σώματος «Πρεσβευτών eTwinning».   Πληροφορίες

Βράβευση διαγωνισμού eTwinning

Το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης, ως Εθνική Υπηρεσία του Προγράμματος Erasmus+ και της Δράσης eTwinning, συγχαίρει τα ακόλουθα σχολεία για την συμμετοχή τους στο διαγωνισμό eTwinning που διεξήχθη στα πλαίσια των Erasmus Days 2020 Πληροφορίες

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Εργαστήρια

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Εργαστήρια (Professional Development Workshops) και Σεμινάρια Επαφών στα πλαίσια της Δράσης eTwinning. Το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης ανακοινώνει πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στα ακόλουθα Ευρωπαϊκά Εργαστήρια/Σεμινάρια Επαφών eTwinning που διοργανώνει η Κεντρική Υπηρεσία Στήριξης της δράσης eTwinning (CSS) σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Εθνικές Υπηρεσίες…