Βράβευση διαγωνισμού eTwinning

Το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης, ως Εθνική Υπηρεσία του Προγράμματος Erasmus+ και της Δράσης eTwinning, συγχαίρει τα ακόλουθα σχολεία για την συμμετοχή τους στο διαγωνισμό eTwinning που διεξήχθη στα πλαίσια των Erasmus Days 2020 Πληροφορίες

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Εργαστήρια

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Εργαστήρια (Professional Development Workshops) και Σεμινάρια Επαφών στα πλαίσια της Δράσης eTwinning. Το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης ανακοινώνει πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στα ακόλουθα Ευρωπαϊκά Εργαστήρια/Σεμινάρια Επαφών eTwinning που διοργανώνει η Κεντρική Υπηρεσία Στήριξης της δράσης eTwinning (CSS) σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Εθνικές Υπηρεσίες…