Σύνδεσμος αιτήσεων για συμμετοχή σε TCAs

 

Διαδικασία συμμετοχής:

  1. Οι δηλώσεις συμμετοχής αξιολογούνται βάσει της προηγούμενης συμμετοχής των ενδιαφερομένων και των οργανισμών τους στο Πρόγραμμα. Δίνεται προτεραιότητα σε νεοεισερχόμενους στο Πρόγραμμα.
  2. Αφού γίνει η επιλογή, ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα άτομα που επιλέγονται.
  3. Τα εγκεκριμένα άτομα λαμβάνουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επίσημη επιστολή για την έγκρισή τους, πάνω στην οποία αναγράφονται και τα ποσά τα οποία διατίθενται για τη συμμετοχή τους στο συγκεκριμένο σεμινάριο.
  4. Οι εγκεκριμένοι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν γραπτώς κατά πόσο αποδέχονται την επιχορήγηση. Αυτό μπορεί να γίνει και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  5. Μετά την επίσημη αποδοχή της επιχορήγησης, αποστέλλεται στους εγκριθέντες η Συμφωνία Επιχορήγησης που υπογράφεται μεταξύ αυτών, του Οργανισμού τους (εφόσον καλείται να υπογράψει και ο νόμιμος εκπρόσωπος του οργανισμού τους) και του ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης.
  6. Εντός 30 ημερών από την ολοκλήρωση της συμμετοχής στο Σεμινάριο Επαφών, ο κάθε συμμετέχοντας καλείται να συμπληρώσει και να υποβάλει στο ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης την Τελική Έκθεση η οποία θα είναι και το αίτημά του για πληρωμή του υπόλοιπου ποσού, εφόσον αυτό υφίσταται. Πάνω στο ίδιο το αρχείο (σελίδα 1) αναγράφονταν τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία που πρέπει να προσκομίσετε.

 

Final Report Link

Final Report

 

Επιχορήγηση

Tα ποσά που καλύπτονται για τη συμμετοχή σε σεμινάριο επαφών είναι τα ακόλουθα:

– Έξοδα σεμιναρίου
– Ταξιδιωτικά έξοδα
– Έξοδα διαβίωσης

Συγκεκριμένα, για την κάθε κατηγορία ισχύουν τα πιο κάτω

Έξοδα σεμιναρίου 
Πληρώνονται από το ΙΔΕΠ απευθείας στην Εθνική Υπηρεσία που διοργανώνει το σεμινάριο. Το ποσό καθορίζεται από την Εθνική Υπηρεσία που διοργανώνει το σεμινάριο και καλύπτεται πλήρως από το ΙΔΕΠ.

Ταξιδιωτικά έξοδα 
Καλύπτεται ένα μέγιστο ποσό για κάθε χώρα προορισμού. Αυτή η κατηγορία εξόδων αφορά τόσο έξοδα αγοράς αεροπορικού εισιτηρίου όσο και έξοδα μετάβασης από και προς τα αεροδρόμια Κύπρου και χώρας προορισμού.

Σημείωση: δεν καλύπτεται από το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης μετάβαση από και προς τα αεροδρόμια με ταξί. Σε περίπτωση που στην Κύπρο γίνει χρήση ιδιωτικού αυτοκινήτου, το ΙΔΕΠ καλύπτει οδοιπορικά έξοδα βάσει του υπολογισμού των χιλιομέτρων (χιλιόμετρο x 0,22 Ευρώ), κάτι που πρέπει να αναγράφεται στην Τελική  Έκθεση του κάθε δικαιούχου,  δηλαδή αριθμός χιλιομέτρων πολλαπλασιαζόμενος επί του συγκεκριμένου ποσού και το σύνολο.

Πίνακας με μέγιστο ποσό για ταξιδιωτικά έξοδα ανά χώρα

Έξοδα διαβίωσης
Αυτό αφορά τα έξοδα διαβίωσης που ενδεχομένως να επωμισθούν οι δικαιούχοι εάν χρειαστεί να ταξιδέψουν μία ημέρα πριν ή/και μία ημέρα μετά το σεμινάριο που θα παρακολουθήσουν.
Το ποσό το δικαιούνται οι δικαιούχοι εφόσον αυτές οι ημέρες δεν καλύπτονται από τους διοργανωτές

Πίνακας με ανώτατο επιχορηγούμενο ποσό κατά άτομο για έξοδα διαβίωσης