Στόχος  αυτού του τμήματος  της ιστοσελίδας είναι η παροχή υποστήριξης και οδηγιών σχετικά με την υποβολή των πιο κάτω αποκεντρωμένων δραστηριοτήτων.

Βασική Δράση 1

 • Σχέδιο κινητικότητας για τους φοιτητές και το προσωπικό Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Σχέδιο κινητικότητας για τους σπουδαστές και το προσωπικό Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης
 • Σχέδιο κινητικότητας για το προσωπικό και μαθητές Σχολικής Εκπαίδευσης
 • Σχέδιο κινητικότητας για το προσωπικό και εκπαιδευόμενους της Εκπαίδευσης Ενηλίκων
 • Διαπίστευση Οργανισμών/Ιδρυμάτων/Σχολείων στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων

 

 

Σύνδεσμος Αιτήσεων 

Αιτήσεις Βασικής Δράσης 1

 

Οδηγίες για υποβολή αιτήσεων (περιεχόμενο και τεχνικές οδηγίες)

 

Πρόσκληση 2023 

 • Υποβολή Αίτησης για Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ΚΑ130, ΚΑ131 και ΚΑ171 20/01/2023  Παρουσίαση
 • Υποβολή Αίτησης για Σχέδια Αθλητισμού – ΚΑ182 23/01/2023 Παρουσίαση και Βίντεο
 • Υποβολή Αίτησης για Σχέδια Κινητικότητας Μικρής Διάρκειας – ΚΑ122 (για μη διαπιστευμένους οργανισμούς) 27.01.2023 Παρουσίαση και Βίντεο
 • Υποβολή Αίτησης για Σχέδια Κινητικότητας για Διαπιστευμένους Οργανισμούς – ΚΑ121 31.01.2023 Παρουσίαση και Βίντεο

 

Πρόσκληση 2022

 • Yποβολή Αίτησης για Σχέδια Κινητικότητας Μικρής Κλίμακας ΚΑ122 27/01/22 Παρουσίαση και Βίντεο
 • Υποβολή Αίτησης για Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ΚΑ131 και ΚΑ171 28/01/22  Παρουσίαση και Βιντεο
 • Υποβολή Αίτησης για Διαπιστευμένα Σχέδια ΚΑ121 Παρουσίαση και Βιντεο 31/01/22 Παρουσίαση και Βίντεο
 • «Διαπίστευση Οργανισμών/Ιδρυμάτων/Σχολείων στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων 2022» 1/9/2022 | Παρουσίαση

 

Πρόσκληση 2021

Πιστοποίηση /Ανανέωση του Χάρτη Erasmus Πρόσκληση 2021 Παρουσίαση

Σχέδια Κινητικότητας Μικρής Κλίμακας 2021 Παρουσίαση και  Βίντεο

Σχέδια Κινητικότητηας για Διαπιστευμένους Οργανισμούς 2021 Παρουσίαση και Βίντεο

Σχέδια Κινητικότητας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Παρουσίαση και Βίντεο

Διαπίστευση Οργανισμών/Ιδρυμάτων/Σχολείων στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων 2021  Βίντεο | Παρουσίαση | Οδηγός Αξιολογητών

 

Καταληκτικές ημερομηνίες και κονδύλι 

Για τις καταληκτικές ημερομηνίες και το διαθέσιμο κονδύλι για την Κύπρο, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μελετήσουν την Ευρωπαϊκή αλλά και την Εθνική Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ EULOGIN

Κάθε σχολείο/ίδρυμα/οργανισμός πρέπει να εγγραφεί στο σύστημα καταχώρησης οργανισμών.

Για να γίνει αυτό,  το άτομο που θα κάνει την εγγραφή και θα έχει πρόσβαση στην καταχώρηση και επικαιροποίηση των σχετικών στοιχείων θα πρέπει να δημιουργήσει λογαριασμό EU Login. Ο οδηγός EU Login θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε τον προαναφερθέντα λογαριασμό.

Σημαντικό: Η ηλεκτρονική διεύθυνση που θα χρησιμοποιήσετε για τη δημιουργία του λογαριασμού EU Login, συστήνεται να μην είναι προσωπική, αλλά η διεύθυνση στην οποία θα μπορεί να έχει πρόσβαση οποιοσδήποτε αναλάβει στο μέλλον το συντονισμό του σχεδίου (π.χ. η κοινής χρήσης ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου/αρχής).

ORGANISATION REGISTRATION SYSTEM

Ι. ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Ή ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ

Κάθε ίδρυμα/οργανισμός/σχολείο ή συντονιστής κοινοπραξίας που προτίθεται να συμμετάσχει στο πρόγραμμα Erasmus+ πρέπει να εγγραφεί στο συστήμα καταχώρησης οργανισμών, Organisation Registration System (ORS). Η Εγγραφή έχει ως αποτέλεσμα την απόκτηση αναγνωριστικού κωδικού OID (Organisation ID).

Εάν δεν είστε βέβαιοι ότι το οργανισμός σας έχει ήδη αριθμό OID, έχετε τη δυνατότητα να αναζητήσετε τον οργανισμό στην πλατφόρμα,  έτσι ώστε να αποφευχθούν  οι πολλαπλές εγγραφές. Επιπλέον, μπορείτε να ελέγξετε αν όλα τα αρχεία/πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί, εξακολουθούν να ισχύουν ή εάν θα πρέπει να επικαιροποιηθούν.

Για να βρείτε τον αναγνωριστικό κωδικό του οργανισμού σας , δηλαδή το OID, χρησιμοποιήστε  την επιλογή αναζήτησης (search) στην πλατφόρμα ORS, εισάγοντας το όνομα του ιδρύματος/οργανισμού σας.

– Εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε για πρώτη φορά σε μια δράση Erasmus+, τότε μπορείτε να εγγράψετε τον οργανισμό σας απευθείας στην πλατφόρμα του Erasmus+ (Erasmus+ and European Solidarity Corps platform) και έτσι, θα αποκτήσετε αναγνωριστικό κωδικό – OID.

– Εάν ο οργανισμός σας θα συνεχίσει να συμμετέχει σε κεντρικές δράσεις που διαχειρίζεται ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού (EACEA) ή εάν είστε νέος οργανισμός που επιθυμεί να συμμετάσχει σε τέτοιες δράσεις, τότε θα χρειαστείτε PIC, οπότε θα πρέπει να εγγράψετε τον οργανισμό σας και να διαχειριστείτε τις πληροφορίες σας στο Funding and Tenders Portal (πλατφόρμα εγγραφής για κεντρικές δράσεις).

Υποχρεωτικά αρχεία
Α. Έντυπο νομικής οντότητας για δημόσιους οργανισμούς/ ιδιωτικούς οργανισμούς.

Το έντυπο πρέπει να υποβάλλεται συνοδευόμενο από τα ακόλουθα (εάν ισχύουν):
1. Αντίγραφο κάποιου επίσημου εγγράφου ( επίσημη εφημερίδα , πιστοποιητικό εγγραφής στον Έφορο Εταιρειών και Σωματείων/Λεσχών κ.λπ. ) που δείχνει το όνομα της νομικής οντότητας , τη διεύθυνση των Κεντρικών Γραφείων και τον αριθμό εγγραφής σε μητρώο από τις εθνικές αρχές.
2. Αντίγραφο του εντύπου εγγραφής στο ΦΠΑ , εάν ισχύει. Στην περίπτωση που ο αριθμός ΦΠΑ δεν εμφανίζεται στο επίσημο έγγραφο που αναφέρεται στο προηγούμενο σημείο

Β. Δελτίο Τραπεζικών Στοιχείων
Το Δελτίο Τραπεζικών Στοιχείων συμπληρώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που βρίσκονται πάνω στο ίδιο το έντυπο.

Γ. Έντυπα για έλεγχο χρηματοοικονομικής ικανότητας για αιτήσεις άνω των 60.000€
Εάν ο αιτών οργανισμός είναι οντότητα ιδιωτικού δικαίου και υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης άνω των 60.000€, η χρηματοοικονομική ικανότητα του πρέπει να ελεγχθεί.

Ο έλεγχος χρηματοοικονομικής ικανότητας δεν ισχύει για την περίπτωση των δημόσιων ιδρυμάτων.

Για το σκοπό αυτό, πρέπει να αναρτηθούν ο λογαριασμός κερδών και ζημιών και ο ισολογισμός του αιτούντος για το τελευταίο οικονομικό έτος που έχει κλείσει λογιστικά.

Οντότητες που δεν μπορούν να προσκομίσουν τα έντυπα που αφορούν τον έλεγχο της χρηματοοικονομικής ικανότητας, λόγω του ότι είναι νεοσυσταθείσες πρέπει να επικοινωνούν με την Εθνική Υπηρεσία για οδηγίες.

IΙ. ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ

Σημειώνεται ότι όσον αφορά την εθνική κοινοπραξία, όσα μέλη της δηλωθούν στην αίτηση πρέπει να έχουν OID, ακολουθώντας την προαναφερθείσα διαδικασία, επισυνάπτοντας μόνο τα έντυπα που αναφέρονται στο σημείο Α του πιο πάνω πίνακα. Επίσης, κατά το στάδιο της υποβολής της αίτησης, πρέπει να αποστείλουν στο συντονιστή της εθνικής κοινοπραξίας τα mandates υπογεγραμμένα και σφραγισμένα για να τα επισυνάψει ο συντονιστής στην αίτηση.

Αναφορικά με τη διαχείριση των δεδομένων που καταχωρούνται στη Βάση ORS, καλείστε να μελετήσετε τη δήλωση για την πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής στο πλαίσιο της επικύρωσης των νομικών οντοτήτων και των τραπεζικών λογαριασμών.