Στόχος  αυτού του τμήματος  της ιστοσελίδας είναι η παροχή υποστήριξης και οδηγιών σχετικά με την υποβολή των πιο κάτω αποκεντρωμένων δραστηριοτήτων.

Βασική Δράση 2
• Συμπράξεις Συνεργασίας για όλους τους τομείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
• Συμπράξεις μικρής κλίμακας για όλους τους τομείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

 

Σύνδεσμος Αιτήσεων 

Αιτήσεις Βασικής Δράσης 2

 

Οδηγίες για υποβολή αιτήσεων (περιεχόμενο και τεχνικές οδηγίες) – Πρόσκληση 2023

Ευρωπαϊκός Οδηγός χρήσης του Χρηματοδοτικού Μοντέλου που βασίζεται σε Κατ’ Αποκοπήν Ποσά  (Lump-sum Funding Model)

Frequently Asked Questions on the lump sum funding model

Infoday: Συμπράξεις Συνεργασίας σε όλους τους τομείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  (Παρουσίαση και Βίντεο)

Infoday: Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας στους τομείς της Σχολικής Εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων  (Παρουσίαση και Βίντεο)

How to Apply for KA210: Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας (Παρουσίαση και Βίντεο)

How to Apply for KA220: Συμπράξεις Συνεργασίας (Παρουσίαση και Βίντεο)

 

Οδηγίες για υποβολή αιτήσεων (περιεχόμενο και τεχνικές οδηγίες) – Πρόσκληση 2022

Ευρωπαϊκός Οδηγός χρήσης του Χρηματοδοτικού Μοντέλου που βασίζεται σε Κατ’ Αποκοπήν Ποσά (Lump-sum Funding Model)

Frequently Asked Questions on the lump sum funding model

Συμπράξεις Συνεργασίας Παρουσίαση και Βίντεο

Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας Παρουσίαση και Βίντεο

 

Καταληκτικές ημερομηνίες και κονδύλι 

Για τις καταληκτικές ημερομηνίες και το διαθέσιμο κονδύλι για την Κύπρο, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μελετήσουν την Ευρωπαϊκή  αλλά και την Εθνική Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων.

 

Οδηγίες για υποβολή αιτήσεων (περιεχόμενο και τεχνικές οδηγίες) – Πρόσκληση 2021

Ευρωπαϊκός Οδηγός χρήσης του Χρηματοδοτικού Μοντέλου που βασίζεται σε Κατ’ Αποκοπήν Ποσά (Lump-sum Funding Model): Μόνο για Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας

Frequently Asked Questions on the lump sum funding model: Μόνο για Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας

Συμπράξεις Συνεργασίας Παρουσίαση και Βίντεο

Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας Παρουσίαση και Βίντεο

Καταληκτικές ημερομηνίες και κονδύλι 

Για τις καταληκτικές ημερομηνίες και το διαθέσιμο κονδύλι για την Κύπρο, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μελετήσουν την Ευρωπαϊκή αλλά και την Εθνική Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ EULOGIN

Κάθε σχολείο/ίδρυμα/οργανισμός πρέπει να εγγραφεί στο σύστημα καταχώρησης οργανισμών.

Για να γίνει αυτό,  το άτομο που θα κάνει την εγγραφή και θα έχει πρόσβαση στην καταχώρηση και επικαιροποίηση των σχετικών στοιχείων θα πρέπει να δημιουργήσει λογαριασμό EU Login. Ο οδηγός EU Login θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε τον προαναφερθέντα λογαριασμό.

Σημαντικό: Η ηλεκτρονική διεύθυνση που θα χρησιμοποιήσετε για τη δημιουργία του λογαριασμού EU Login, συστήνεται να μην είναι προσωπική, αλλά η διεύθυνση στην οποία θα μπορεί να έχει πρόσβαση οποιοσδήποτε αναλάβει στο μέλλον το συντονισμό του σχεδίου (π.χ. η κοινής χρήσης ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου/αρχής).

ORGANISATION REGISTRATION SYSTEM

Ι. ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Ή ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ

Κάθε συντονιστικό ίδρυμα/οργανισμός/σχολείο που προτίθεται να συμμετάσχει στο πρόγραμμα Erasmus+ πρέπει να εγγραφεί στο συστήμα καταχώρησης οργανισμών, Organisation Registration System (ORS). Η Εγγραφή έχει ως αποτέλεσμα την απόκτηση αναγνωριστικού κωδικού OID (Organisation ID).

Εάν δεν είστε βέβαιοι ότι ο οργανισμός σας έχει ήδη αριθμό OID, έχετε τη δυνατότητα να αναζητήσετε τον οργανισμό στην πλατφόρμα,  έτσι ώστε να αποφευχθούν  οι πολλαπλές εγγραφές. Επιπλέον, μπορείτε να ελέγξετε αν όλα τα αρχεία/πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί, εξακολουθούν να ισχύουν ή εάν θα πρέπει να επικαιροποιηθούν.

Για να βρείτε τον αναγνωριστικό κωδικό του οργανισμού σας , δηλαδή το OID, χρησιμοποιήστε  την επιλογή αναζήτησης (search) στην πλατφόρμα ORS, εισάγοντας το όνομα του ιδρύματος/οργανισμού σας.

– Εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε για πρώτη φορά σε μια δράση Erasmus+, τότε μπορείτε να εγγράψετε τον οργανισμό σας απευθείας στην πλατφόρμα του Erasmus+ (Erasmus+ and European Solidarity Corps platform) και έτσι, θα αποκτήσετε αναγνωριστικό κωδικό – OID.

– Εάν ο οργανισμός σας θα συνεχίσει να συμμετέχει σε κεντρικές δράσεις που διαχειρίζεται ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού (EACEA) ή εάν είστε νέος οργανισμός που επιθυμεί να συμμετάσχει σε τέτοιες δράσεις, τότε θα χρειαστείτε PIC, οπότε θα πρέπει να εγγράψετε τον οργανισμό σας και να διαχειριστείτε τις πληροφορίες σας στο Funding and Tenders Portal (πλατφόρμα εγγραφής για κεντρικές δράσεις).

Υ

Α. Έντυπο νομικής οντότητας για δημόσιους οργανισμούς/ ιδιωτικούς οργανισμούς.

Το έντυπο πρέπει να υποβάλλεται συνοδευόμενο από τα ακόλουθα (εάν ισχύουν):
1. Αντίγραφο κάποιου επίσημου εγγράφου ( επίσημη εφημερίδα , πιστοποιητικό εγγραφής στον Έφορο Εταιρειών και Σωματείων/Λεσχών κ.λπ. ) που δείχνει το όνομα της νομικής οντότητας , τη διεύθυνση των Κεντρικών Γραφείων και τον αριθμό εγγραφής σε μητρώο από τις εθνικές αρχές.
2. Αντίγραφο του εντύπου εγγραφής στο ΦΠΑ , εάν ισχύει. Στην περίπτωση που ο αριθμός ΦΠΑ δεν εμφανίζεται στο επίσημο έγγραφο που αναφέρεται στο προηγούμενο σημείο

Β. Δελτίο Τραπεζικών Στοιχείων

Το Δελτίο Τραπεζικών Στοιχείων συμπληρώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που βρίσκονται πάνω στο ίδιο το έντυπο.

Γ. Έντυπα για έλεγχο χρηματοοικονομικής ικανότητας για αιτήσεις άνω των 60.000€
Εάν ο αιτών οργανισμός είναι οντότητα ιδιωτικού δικαίου και υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης άνω των 60.000€, η χρηματοοικονομική ικανότητα του πρέπει να ελεγχθεί.

Ο έλεγχος χρηματοοικονομικής ικανότητας δεν ισχύει για την περίπτωση των δημόσιων ιδρυμάτων.

Για το σκοπό αυτό, πρέπει να αναρτηθούν ο λογαριασμός κερδών και ζημιών και ο ισολογισμός του αιτούντος για το τελευταίο οικονομικό έτος που έχει κλείσει λογιστικά.

Οντότητες που δεν μπορούν να προσκομίσουν τα έντυπα που αφορούν τον έλεγχο της χρηματοοικονομικής ικανότητας, λόγω του ότι είναι νεοσυσταθείσες πρέπει να επικοινωνούν με την Εθνική Υπηρεσία για οδηγίες.

IΙ. ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ
Όλα τα μέλη μίας εθνικής κοινοπραξίας πρέπει να αποκτήσουν OID, ακολουθώντας την προαναφερθείσα διαδικασία, επισυνάπτοντας μόνο τα έντυπα που αναφέρονται στο σημείο Α του πιο πάνω πίνακα.

 

ΙΙΙ. ΕΓΓΡΑΦΗ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Εάν επιλεγούν δραστηριότητες όπως “job shadowing” ή “teaching assignments abroad” τότε στην αίτηση θα πρέπει να προστεθούν εταίρος/εταίροι υποδοχής, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν OID. Σε τέτοια περίπτωση, οι οργανισμοί αυτοί πρέπει να επισυνάψουν μόνο τα έντυπα που αναφέρονται στο σημείο Α του πιο πάνω πίνακα.

Αναφορικά με τη διαχείριση των δεδομένων που καταχωρούνται στη Βάση ORS, καλείστε να μελετήσετε τη δήλωση για την πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής στο πλαίσιο της επικύρωσης των νομικών οντοτήτων και των τραπεζικών λογαριασμών.