Στόχος

Στόχος αυτού του τμήματος της ιστοσελίδας είναι να παρέχει υποστήριξη στους
εγκεκριμένους οργανισμούς σχετικά με τη διαχείριση των εγκεκριμένων σχεδίων τους.

Συγκεκριμένα, μπορείτε να ενημερωθείτε για τη διαχείριση όλων των εγκεκριμένων
Σχεδίων σας που βρίσκονται υπό εξέλιξη ανά τομέα

Οδηγίες για Διάδοση των Αποτελεσμάτων των Εγκεκριμένων Erasmus+ Σχεδίων Αγγλικός Οδηγός

Visual Identity of the Programme – Logos for beneficiaries