Σχέδια Κινητικότητας Διαπιστευμένων Οργανισμών

Στήριξη Ατόμων με Λιγότερες Ευκαιρίες

  • Για τον ορισμό των συμμετεχόντων με λιγότερες ευκαιρίες στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ένταξη και την Πολυμορφία μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.
  • Το πρόγραμμα καλύπτει πλήρως, στη βάση πραγματικών εξόδων τις επιπρόσθετες ανάγκες ατόμων με ειδικές ανάγκες.Περισσότερες Πληροφορίες

Χρήσιμα Εργαλεία

Συμφωνίες Επιχορήγησης

Έτος Επιχορήγησης: 2021 | ΚΑ121 SCH, AE and VET

Μάθετε περισσότερα για τα προγράμματα μας!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ