Σχέδια Κινητικότητας Διαπιστευμένων Οργανισμών

Γενικές Πληροφορίες

Στήριξη Ατόμων με Λιγότερες Ευκαιρίες

  • Για τον ορισμό των συμμετεχόντων με λιγότερες ευκαιρίες στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ένταξη και την Πολυμορφία μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.
  • Το πρόγραμμα καλύπτει πλήρως, στη βάση πραγματικών εξόδων τις επιπρόσθετες ανάγκες ατόμων με ειδικές ανάγκες.Περισσότερες Πληροφορίες

Χρήσιμα Εργαλεία

Συμφωνίες Επιχορήγησης

Έτος Επιχορήγησης: 2021 | ΚΑ121 SCH, AE and VET

Monobeneficiary Agreement School Education | Adult Education | Vocational Education and Training

Annex I General Conditions Ελληνικά | Αγγλικά

Annex III: School Education | Adult Education | Vocational Education and Training

Annex IV Applicable Rates School Education | Adult Education | Vocational Education and Training

Sample of Addendum to the Grant Agreement (εκδίδεται από την ΕΥ)

Annex V: Templates for agreements to be used between beneficiary and participants

Έτος Συμφωνίας Επιχορήγησης: 2022 ǀ KA121 VET, SCH, AE

Παραρτήματα Συμφωνιών Επιχορήγησης  Έτος Συμφωνίας Επιχορήγησης: 2022 ǀ KA121 VET, SCH, AE

General Conditions EN | EL

Annex II: αποστολή με τις Συμφωνίες Επιχορήγησης έκαστου οργανισμού

Annex III: School Education | Adult Education | Vocational Education and Training

Annex IV Applicable Rates School Education | Adult Education | Vocational Education and Training

Sample of Addendum to the Grant Agreement (εκδίδεται από την ΕΥ)

Μάθετε περισσότερα για τα προγράμματα μας!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ