Σχέδια Κινητικότητας Διαπιστευμένων Οργανισμών

Στήριξη Ατόμων με Λιγότερες Ευκαιρίες

Χρήσιμα Εργαλεία

Ενδιάμεση Έκθεση

Διαχείριση Σχεδίων επηρεαζόμενων από την Πανδημία Covid-19

Συμφωνίες Επιχορήγησης

Έτος Επιχορήγησης: 2021 | ΚΑ121 SCH, AE and VET

Μάθετε περισσότερα για τα προγράμματα μας!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ