Σχέδια Κινητικότητας Μικρής Κλίμακας

Στήριξη Ατόμων με Λιγότερες Ευκαιρίες

Το πρόγραμμα καλύπτει πλήρως, στη βάση πραγματικών εξόδων τις επιπρόσθετες ανάγκες ατόμων με ειδικές ανάγκες. Περισσότερες Πληροφορίες

Χρήσιμα Εργαλεία

Διαχείριση Σχεδίων επηρεαζόμενων από την Πανδημία Covid-19

Παραρτήματα Συμφωνιών Επιχορήγησης

Έτος Συμφωνίας Επιχορήγησης: 2021 | ΚΑ122

General Conditions EN | EL

Annex II: αποστολή με τις Συμφωνίες Επιχορήγησης έκαστου οργανισμού

Annex III: Financial and Contractual Rules

Annex IV: Applicable Rates SE | VET | AE

Annex V: Templates for agreements to be used between beneficiary and participants

Annex VI: Beneficiary’s bank account details in one of the forms below:

– IBAN certificated

– Financial identification form (signed by the bank)

Μάθετε περισσότερα για τα προγράμματα μας!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ