Σχέδια Κινητικότητας σύντομης διάρκειας

Γενικές Πληροφορίες

Στήριξη Ατόμων με Λιγότερες Ευκαιρίες

  • Για τον ορισμό των συμμετεχόντων με λιγότερες ευκαιρίες στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ένταξη και την Πολυμορφία μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.
  • Το πρόγραμμα καλύπτει πλήρως, στη βάση πραγματικών εξόδων τις επιπρόσθετες ανάγκες ατόμων με ειδικές ανάγκες.Περισσότερες Πληροφορίες

Χρήσιμα Εργαλεία

Παραρτήματα Συμφωνιών Επιχορήγησης

Έτος Συμφωνίας Επιχορήγησης: 2021 | ΚΑ122 SCH, VET, AE

General Conditions EN | EL

Annex II: αποστολή με τις Συμφωνίες Επιχορήγησης έκαστου οργανισμού

Annex III: School Education | Adult Education | Vocational Education and Training

Annex IV: Applicable Rates SE | VET | AE

Annex V: Templates for agreements to be used between beneficiary and participants

Annex VI: Beneficiary’s bank account details in one of the forms below:

– IBAN certificated

– Financial identification form (signed by the bank)

Έτος Συμφωνίας Επιχορήγησης: 2022 ǀ KA122 VET, SCH, AE

General Conditions EN

Annex II: αποστολή με τις Συμφωνίες Επιχορήγησης έκαστου οργανισμού

Annex III: School Education | Adult Education | Vocational Education and Training

Annex IV Applicable Rates School Education | Adult Education | Vocational Education and Training

Annex V: Templates for agreements to be used between beneficiary and participants

Annex VI: Beneficiary’s bank account details in one of the forms below:

– IBAN certificated

– Financial identification form (signed by the bank)

Μάθετε περισσότερα για τα προγράμματα μας!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ