Σχέδια Μικρής Κλίμακας

Δείγματα εγγράφων χρήσιμων για υλοποίηση Σχεδίων

Δείγμα Συμφωνίας μεταξύ Συντονιστή και Εταίρου

Δείγμα Πιστοποιητικού Συμμετοχής σε Διακρατικές Συναντήσεις και Διακρατικές Δραστηριότητες Μάθησης/Διδασκαλίας/Κατάρτισης

Στήριξη Ατόμων με Λιγότερες Ευκαιρίες

Χρήσιμα Εργαλεία

Παρουσιάσεις

Παρουσιάσεις Διαχείρισης Εγκεκριμένων Σχεδίων

  • «Διαχείριση Εγκεκριμένων Σχεδίων – Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας – Προσκλήσεις 2021 και 2022 (powerpoint
  • «Διαχείριση Εγκεκριμένων Σχεδίων – Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας – Προσκλήσεις 2021 και 2022 (μαγνητοσκοπημένη παρουσίαση)» (recording password: TaU42UY?)

Παρουσιάσεις χρήσης του εργαλείου Beneficiary Module και της Πλατφόρμας Erasmus+ Project Results Platform

Παραρτήματα Συμφωνιών Επιχορήγησης

Έτος Συμφωνίας Επιχορήγησης: 2022 | KA210

Έτος Συμφωνίας Επιχορήγησης: 2021 | ΚΑ210

2021 (SSP)_Multibeneficiary Grant Agreement

2021 (SSP) Annex I_General Conditions

2021 (SSP) Annex II_Description of the Project;Estimated budget of the project;List of other Beneficiaries

2021 (SSP) Annex III_Financial and Contractual Rules

2021 (SSP) Annex IV_Mandate[s] provided to the coordinator by the other beneficiary/ies

2021 (SSP) Annex V_Beneficiary’s bank account details

Μάθετε περισσότερα για τα προγράμματα μας!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ