Σχέδια Μικρής Κλίμακας

Γενικές Πληροφορίες

Στήριξη Ατόμων με Λιγότερες Ευκαιρίες

Χρήσιμα Εργαλεία

Παρουσιάσεις

Παρουσιάσεις Διαχείρισης Εγκεκριμένων Σχεδίων Πρόσκλησης 2021

  • Διαχείριση Εγκεκριμένων Σχεδίων – Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας – Πρόσκληση 2021 (powerpoint)
  • Διαχείριση Εγκεκριμένων Σχεδίων – Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας – Πρόσκληση 2021 (μαγνητοσκοπημένη παρουσίαση)
  • Ημερίδα Ενημέρωσης σχετικά με τη χρήση του Beneficiary Module & Project Results Platform – Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας – Πρόσκληση 2021 (μαγνητοσκοπημένη παρουσίαση)

Παραρτήματα Συμφωνιών Επιχορήγησης

Έτος Συμφωνίας Επιχορήγησης: 2021 | ΚΑ210

2021 (SSP)_Multibeneficiary Grant Agreement

2021 (SSP) Annex I_General Conditions

2021 (SSP) Annex II_Description of the Project;Estimated budget of the project;List of other Beneficiaries

2021 (SSP) Annex III_Financial and Contractual Rules

2021 (SSP) Annex IV_Mandate[s] provided to the coordinator by the other beneficiary/ies

2021 (SSP) Annex V_Beneficiary’s bank account details

Μάθετε περισσότερα για τα προγράμματα μας!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ