Σχέδια Μικρής Κλίμακας

Γενικές Πληροφορίες

Στήριξη Ατόμων με Λιγότερες Ευκαιρίες

Παραρτήματα Συμφωνιών Επιχορήγησης

Έτος Συμφωνίας Επιχορήγησης: 2021 | ΚΑ210

Έτος Συμφωνίας Επιχορήγησης: 2020 | ΚΑ229

Mono-beneficiary (KA229)

Έτος Συμφωνίας Επιχορήγησης: 2019 | ΚΑ229

Μάθετε περισσότερα για τα προγράμματα μας!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ