Τομέας Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Στήριξη Ατόμων με Λιγότερες Ευκαιρίες

Το πρόγραμμα καλύπτει πλήρως, στη βάση πραγματικών εξόδων τις επιπρόσθετες ανάγκες ατόμων με ειδικές ανάγκες.Περισσότερες πληροφορίες.

Παραρτήματα Συμφωνιών Επιχορήγησης

Έτος Συμφωνίας Επιχορήγησης: 2019

Μάθετε περισσότερα για τα προγράμματα μας!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ