Τομέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Χάρτης Κινητικότητας στα πλαίσια της Eπαγγελματικής Eκπαίδευσης και Kατάρτισης

Δείγμα πιστοποιητικού παρακολούθησης

Στήριξη Ατόμων με Λιγότερες Ευκαιρίες

Το πρόγραμμα καλύπτει πλήρως, στη βάση πραγματικών εξόδων τις επιπρόσθετες ανάγκες ατόμων με ειδικές ανάγκες.Περισσότερες πληροφορίες.

Χρήσιμα εργαλεία

Διαχείριση σχεδίων επηρεαζόμενων από την πανδημία

Παραρτήματα Συμφωνιών Επιχορήγησης

Έτος Συμφωνίας Επιχορήγησης: 2020

Συμφωνία και Παραρτήματα Σχεδίων Κινητικότητας

Mono – Beneficiary Grant Agreement (one prefinancing)
Mono – Beneficiary Grant Agreement (two prefinancings 40-40-20)
Mono – Beneficiary Grant Agreement (two prefinancings 60-20-20)

Annex I – General Conditions
• Annex II – Project Details
Annex III – Financial and contractual rules
Annex IV – Applicable rates
• Annex VI
Learners
Grant Agreement
Learning Agreement
Quality Commitment
ECVET Learning Agreement
ECVET Memorandum of Understanding

Staff
Grant Agreement
Mobility Agreement
Quality Commitment
ECVET Learning Agreement
ECVET Memorandum of Understanding

Συμφωνία και Παραρτήματα Κοινοπραξίας Σχεδίων Κινητικότητας

Multi-Beneficiary Grant Agreement (one prefinancing)
Multi-Beneficiary Grant Agreement (two prefinancings)

Δείγμα Ερωτηματολογίου Συμμετέχοντα

Participant Report – Learners (sample)
Participant Report – Staff (sample)

Ενδιάμεση Έκθεση

Ενδιάμεση Έκθεση

Συμπληρώνεται εντός της προθεσμίας που αναγράφεται στη Συμφωνία Επιχορήγησης. Η υποβολή μέσω email είναι αποδεκτή, εφόσον τα απαραίτητα αρχεία έχουν εκτυπωθεί, υπογραφεί και σφραγιστεί και σκαναριστεί.
Οι ενδιάμεσες εκθέσεις μαζί με τα απαραίτητα επισυναπτόμενα αρχεία όταν υφίστανται να αποστέλλονται στο [email protected]
Εάν δεν έχει ξοδευτεί το 70% της πρώτης προκαταβολής
– Η έκθεση υποβάλλεται εντός της προθεσμίας, ενώ στο σημείο Further pre-financing payment claimed to the National Agency του οικονομικού πίνακα, αναφράφεται το “0” ως απαίτηση.
– Μόλις ξοδευτεί το 70% της πρώτης προκαταβολής, ο οργανισμός υποβάλλει εκ νέου την ενδιάμεση έκθεση σύμφωνα με τις πιο κάτω οδηγίες.
Εάν έχει ξοδευτεί το 70% της πρώτης προκαταβολής:
Ο οργανισμός θα πρέπει να αποστείλει το έντυπο της ενδιάμεσης έκθεσης, μαζί με τις εκτυπωμένες καταστάσεις που παρουσιάζονται στο Mobility Tool για το σημείο του budget και των mobilities. Οι δύο αυτές καταστάσεις που θα εκτυπωθούν από το ΜΤ θα πρέπει να μονογράφονται και να σφραγίζονται από τον νόμιμο υπεύθυνο του οργανισμού, ο οποίος υπογράφει και το έντυπο της ενδιάμεσης έκθεσης. Σημειώνεται ότι είναι δυνατόν να περαστούν κινητικότητες στο εργαλείο – που να προσμετρήσουν για το θέμα της απορρόφησης – έστω και εάν δεν έχουν ακόμα πραγματοποιηθεί, εάν ο οργανισμός έχει προχωρήσει σε έγκριση συμμετεχόντων και ενδεχομένως και σε προκαταβολές για διάφορα έξοδα ή προκαταβολές προς τους συμμετέχοντες.

Mobility Tool
Mobility Tool

Παρουσίαση
Διαχείριση Σχεδίων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (power point)
Διαχείριση Σχεδίων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης recording password: CqjhvUF6

Οδηγοί
Οδηγός Διαχείρισης Εγκεκριμένων Σχεδίων ΒΔ1

Έτος Συμφωνίας Επιχορήγησης: 2019

Συμφωνία και Παραρτήματα Σχεδίων Κινητικότητας

Mono – Beneficiary Grant Agreement (one prefinancing)
Mono – Beneficiary Grant Agreement (two prefinancings)

 • Annex I – General Conditions
 • Annex II – Project Details
 • Annex III – Financial and contractual rules
 • Annex IV – Applicable rates
 • Annex V

Συμφωνία και Παραρτήματα Κοινοπραξίας Σχεδίων Κινητικότητας

 

Multi-Beneficiary Grant Agreement (one prefinancing)
Multi-Beneficiary Grant Agreement (two prefinancings)

 • Annex I – General Conditions
 • Annex II – Description and estimated budget of the project
 • Annex III – Financial and contractual rules
 • Annex IV – Applicable rates
 • Annex V – Mandates
 • Annex VI

 

Δείγμα Ερωτηματολογίου Συμμετέχοντα

Participant Report – Learners (sample)
Participant Report – Staff (sample)

Ενδιάμεση Έκθεση
Ενδιάμεση Έκθεση

Συμπληρώνεται εντός της προθεσμίας που αναγράφεται στη Συμφωνία Επιχορήγησης. Η υποβολή μέσω email είναι αποδεκτή, εφόσον τα απαραίτητα αρχεία έχουν εκτυπωθεί, υπογραφεί και σφραγιστεί και σκαναριστεί.

Οι ενδιάμεσες εκθέσεις μαζί με τα απαραίτητα επισυναπτόμενα αρχεία όταν υφίστανται να αποστέλλονται στο sapserou@idep.org.cy

Εάν δεν έχει ξοδευτεί το 70% της πρώτης προκαταβολής

– Η έκθεση υποβάλλεται εντός της προθεσμίας, ενώ στο σημείο Further pre-financing payment claimed to the National Agency του οικονομικού πίνακα, αναφράφεται το “0” ως απαίτηση.

– Μόλις ξοδευτεί το 70% της πρώτης προκαταβολής, ο οργανισμός υποβάλλει εκ νέου την ενδιάμεση έκθεση σύμφωνα με τις πιο κάτω οδηγίες.

Εάν έχει ξοδευτεί το 70% της πρώτης προκαταβολής:

Ο οργανισμός θα πρέπει να αποστείλει το έντυπο της ενδιάμεσης έκθεσης, μαζί με τις εκτυπωμένες καταστάσεις που παρουσιάζονται στο Mobility Tool για το σημείο του budget και των mobilities. Οι δύο αυτές καταστάσεις που θα εκτυπωθούν από το ΜΤ θα πρέπει να μονογράφονται και να σφραγίζονται από τον νόμιμο υπεύθυνο του οργανισμού, ο οποίος υπογράφει και το έντυπο της ενδιάμεσης έκθεσης. Σημειώνεται ότι είναι δυνατόν να περαστούν κινητικότητες στο εργαλείο – που να προσμετρήσουν για το θέμα της απορρόφησης – έστω και εάν δεν έχουν ακόμα πραγματοποιηθεί, εάν ο οργανισμός έχει προχωρήσει σε έγκριση συμμετεχόντων και ενδεχομένως και σε προκαταβολές για διάφορα έξοδα ή προκαταβολές προς τους συμμετέχοντες.

Mobility Tool
Mobility Tool

Παρουσίαση

Διαχείριση Σχεδίων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Μάθετε περισσότερα για τα προγράμματα μας!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ