Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης

Στήριξη Ατόμων με Λιγότερες Ευκαιρίες

Το πρόγραμμα καλύπτει πλήρως, στη βάση πραγματικών εξόδων τις επιπρόσθετες ανάγκες ατόμων με ειδικές ανάγκες.Περισσότερες πληροφορίες.

Παραρτήματα Συμφωνιών Επιχορήγησης

Έτος Συμφωνίας Επιχορήγησης: 2020

Συμφωνία και Παραρτήματα Σχεδίων Κινητικότητας

Mono – Beneficiary Grant Agreement

 

Συμφωνία και Παραρτήματα Κοινοπραξίας Σχεδίων Κινητικότητας

 

Multi – Beneficiary Grant Agreement

 

Δείγμα Ερωτηματολογίου Συμμετέχοντα

 

Participant Report – Staff (sample)

 

Εκθέσεις

Mobility Tool

Δείγμα Πιστοποιητικού Συμμετοχής
(για Παρακολούθηση Δομημένου Σεμιναρίου ή Συνεδρίου / Πραγματοποίηση Διδασκαλίας στο εξωτερικό)

Δείγμα Πιστοποιητικού Συμμετοχής
(για Περίοδο Σκιώδους Εργασίας)

 

Παρουσίαση

Διαχείριση Σχεδίων Σχολικής Εκπαίδευσης

 

Οδηγοί

Οδηγός Διαχείρισης Εγκεκριμένων Σχεδίων ΒΔ1

Έτος Συμφωνίας Επιχορήγησης: 2019

Συμφωνία και Παραρτήματα Σχεδίων Κινητικότητας / Κοινοπραξίας

Mono – Beneficiary Grant Agreement (English / Ελληνικά) / Multi – Beneficiary Grant Agreement

Δείγμα Ερωτηματολογίου Συμμετέχοντα

 

Participant Report – Staff (sample)

 

Εκθέσεις

Mobility Tool

Δείγμα Πιστοποιητικού Συμμετοχής
(για Παρακολούθηση Δομημένου Σεμιναρίου ή Συνεδρίου / Πραγματοποίηση Διδασκαλίας στο εξωτερικό)

Δείγμα Πιστοποιητικού Συμμετοχής
(για Περίοδο Σκιώδους Εργασίας)

 

Παρουσίαση

Διαχείριση Σχεδίων Σχολικής Εκπαίδευσης

 

Μάθετε περισσότερα για τα προγράμματα μας!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ