Διαχείριση Εγκεκριμένων Σχεδίων

2021

Έτος Συμφωνίας Επιχορήγησης: 2020 | KA103

Οικονομικοί Πίνακες

Πίνακας υπολογισμού επιχορήγησης ανά συμμετέχοντα

 

Συμφωνία και Παραρτήματα Σχεδίων Κινητικότητας

Mono – Beneficiary Grant Agreement

 

  • Students
  • Staff

 

 

Διιδρυματικές Συμφωνίες

Interinstitutional Agreement
Η Συμφωνία πρέπει να υπογραφεί πριν την κινητικότητα
των συμμετεχόντων

 

Δείγματα Εκθέσεων Συμμετεχόντων (Participant Reports Samples)

Student mobility for studies
Student mobility for studies – recognition
Student mobility for traineeships
Staff mobility for teaching and training activities

 

Εκθέσεις

Eνδιάμεση έκθεση (in excel format)
Τελική Έκθεση στο Mobility Tool

 

Επιπρόσθετα Έντυπα

Συχνές ερωτήσεις (F.A.Q.)
MT+ Data Dictionary for KA103
ECTS Οδηγός προς δικαιούχους
Οδηγός προς φοιτητές

 

Toolkit: Προώθηση των Ψηφιακών Δεξιοτήτων μέσω Κινητικότητας για Πρακτική Άσκηση

Digital Opportunity Traineeships:
Boosting digital skills on the job
Developing digital skills abroad
Factsheet
Poster (en)
Q&A – Information for companies and universities
Q&A – Information for students

 

Παρουσίαση

Διαχείριση Σχεδίων ΚΑ103 & ΚΑ107

Έτος Συμφωνίας Επιχορήγησης: 2020 | KA107

Οικονομικοί Πίνακες

Πίνακας υπολογισμού επιχορήγησης ανά συμμετέχοντα

 

Συμφωνία και Παραρτήματα Σχεδίων Συμφωνίας

Mono – Beneficiary Grant Agreement

  • Students
  • Staff

 

Χάρτης του Φοιτητή Erasmus+

 

Διιδρυματικές Συμφωνίες

Interinstitutional Agreement
Η Συμφωνία πρέπει να υπογραφεί πριν την κινητικότητα
των συμμετεχόντων

 

Εκθέσεις

Eνδιάμεση έκθεση (in excel format)
Τελική Έκθεση στο Mobility Tool
Κριτήρια αξιολόγησης για τις τελικές εκθέσεις των δικαιούχων

 

Επιπρόσθετα Έντυπα

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τη συμμετοχή φοιτητών και προσωπικού (F.A.Q.)

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τη Διεθνή Κινητικότητα (F.A.Q.)

Quick reference guide for selected HE institutions in Partner Countries

Guide on Amendments to the Beneficiary Grant Agreement

MT+ Data Dictionary for KA107

ECTS Οδηγός προς δικαούχους

 

Παρουσίαση

Διαχείριση Σχεδίων ΚΑ103 & ΚΑ107

Μάθετε περισσότερα για τα προγράμματα μας!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ