Ένας από τους σημαντικότερους στόχους του eTwinning είναι η επαγγελματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών. Μπορείτε να ενισχύστε τις γνώσεις σας σε ένα συγκεκριμένο παιδαγωγικό θέμα ή πεδίο μάθησης, να βελτιώστε τη μέθοδο διδασκαλίας σας υιοθετώντας καινοτόμες προσεγγίσεις και να εξοικειωθείτε με τις δυνατότητες που προσφέρουν τα ΤΠΕ συμμετέχοντας στα ακόλουθα:

Μάθετε περισσότερα για τα προγράμματα μας!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ