ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΙΔΕΠ

Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης

Το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης ιδρύθηκε με την απόφαση 64.892 του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 17 Ιανουαρίου 2007, και ενεγράφη στον Έφορο Σωματείων και Ιδρυμάτων στις 30 Μαρτίου 2007, με αριθμό μητρώου 263. Το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης διοικείται από εννιαμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο ορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο διορίστηκε με την απόφαση 62.012 του Υπουργικού Συμβουλίου στις 7 Φεβρουαρίου 2007. Τα λειτουργικά έξοδα του ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης καλύπτονται από κονδύλια που προέρχονται τόσο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και από την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών, η οποία, με βάση την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου 64.597 της 9ης Νοεμβρίου 2006, ορίστηκε ως Εθνική Αρχή για το Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης

Κύρια ασχολία του ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης είναι η διαχείριση των κονδυλίων που παραχωρούνται στην Κύπρο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συμμετοχή Κυπρίων δικαιούχων σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ (τομείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης), το οποίο παρέχει υποστήριξη σε δραστηριότητες όλων των τομέων της Διά Βίου Μάθησης (της Σχολικής Εκπαίδευσης, της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, της Εκπαίδευσης Ενηλίκων). Επιπλέον, διαχειρίζεται το Πρόγραμμα διαδικτυακής συνεργασίας μεταξύ σχολείων eTwinning, και συντονίζει τις εργασίες της Εθνικής Ομάδας Εμπειρογνωμόνων στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (VET Team of Experts ).

Σκοπός

Στους σκοπούς του ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης περιλαμβάνονται η προώθηση των στόχων και πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Η προώθηση των πιο πάνω στόχων επιτυγχάνεται μέσω:

  • Tης παροχής πληροφοριών στο κοινό για τα Ευρωπαϊκά προγράμματα εκπαίδευσης/κατάρτισης και για τις σχετικές πολιτικές
  • Tης επιχορήγησης σχολείων/ιδρυμάτων/οργανισμών για την κινητικότητα προσωπικού και εκπαιδευομένων τους προς άλλες χώρες για σκοπούς εκπαίδευσης/κατάρτισης
  • Tης ενθάρρυνσης της συμμετοχής στη Διά Βίου Μάθηση ατόμων όλων των ηλικιών, συμπεριλαμβανομένων ατόμων που ανήκουν σε μειονεκτούσες ομάδες πληθυσμού ή ατόμων με ειδικές ανάγκες
  • Tης ανταλλαγής καλών πρακτικών στους τομείς της εκπαίδευσης/κατάρτισης μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Erasmus+
  • Tης διάδοσης και της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων του Προγράμματος Erasmus+
0
Ολοκληρωμένα Προγράμματα
0
Δικαιούχοι
0
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Διοικητικό Συμβούλιο

ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης

null

Δρ Ονησίφορος Ιορδάνου

Πρόεδρος

Πανεπιστημιακός/ Οικονομολόγος/ Νομικός

null

Ανδρέας Κασιουρής

Αντιπρόεδρος

Εκπρόσωπος Εργοδοτικών Οργανώσεων ΚΕΒΕ και ΟΕΒ

null

Δρ Γρηγόρης Δημητρίου

Ανώτερος Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού

Εκπρόσωπος Αρχής Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού

null

Σόφη Ιωάννου Γεωργίου

Μέλος

Γενική Επιθεωρήτρια Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΓΕΔΕ)

Εκπρόσωπος ΥΠΠΑΝ

null

Ιωάννα Κλεάνθους

Μέλος

Διευθύντρια Προγραμματισμού,

Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης

Υπουργείο Οικονομικών

null

Πιερής Πιερή

Μέλος

Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία (ΠΕΟ),
Εκπρόσωπος Συνδικαλιστικών Οργανώσεων

null

Έλενα Σιβιτανίδου

Μέλος

Ανώτερη Λειτουργός Εργασίας, Τμήμα Εργασίας, ΥΕΠΚΑ

Εκπρόσωπος ΥΕΠΚΑ

null

Πολύμνια Χατζηνεοφύτου

Μέλος

Επιθεωρήτρια Φιλολογικών Μαθημάτων,
Συντονίστρια ΕΜΕ Φιλολογικών Μέσης Εκπαίδευσης,
Εκπρόσωπος ΥΠΠΑΝ

null

Αιμίλιος Χριστοδούλου

Μέλος

Βοηθός Γενικός Γραμματέας
Εκπρόσωπος ΠΟΕΔ

Προσωπικό

ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης

null

Δρ Στυλιανός Μαυρομούστακος

Διευθυντής

Τηλέφωνο: 22448888

null

Μαρία Χατζηγεωργίου

Ανώτερη Λειτουργός

Συντονίστρια Προγράμματος Erasmus+, eTwinning, VET Team of Experts

Τηλέφωνο: 22448835

null

Θέκλα Χριστοδουλίδου

Λειτουργός Προγραμμάτων Α'

Συντονίστρια Βασικής Δράσης 1 και eTwinning

Τηλέφωνο: 22448893

null

Στέλλα Λεωνίδου

Λειτουργός Προγραμμάτων Α'

Συντονίστρια Βασικής Δράσης 2 & Εθνικής Ομάδας Εμπειρογνωμόνων EEK

Τηλέφωνο: 22448894

null

Σταυρούλα Αντωνίου

Λειτουργός Προγραμμάτων

Βασική Δράση 1 : Μαθησιακή Κινητικότητα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Διεθνή Κινητικότητα

Τηλέφωνο: 22448891

null

Μαρία Χριστοφίδου

Λειτουργός Προγραμμάτων

Βασική Δράση 1 : Μαθησιακή Κινητικότητα στη Σχολική Εκπαίδευση και Εκπαίδευση Ενηλίκων

Τηλέφωνο: 22448831

null

ΔΡ Στέφανη Αψερού

Λειτουργός Προγραμμάτων

Βασική Δράση 1 : Μαθησιακή Κινητικότητα στην Επαγγελματική Εκπαίδευση

Τηλέφωνο: 22448892

null

Λειτουργός Προγραμμάτων

Σεμινάρια Επαφών

Τηλέφωνο: 22448889

null

Σοφία Αρναούτη

Λειτουργός Προγραμμάτων

Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας &

Κατάρτιση VET Team of Experts
Τηλέφωνο: 22448898

null

Νόνη Χατζηχάρου

Λειτουργός Προγραμμάτων

eTwinning

Τηλέφωνο: 22448860

null

Πάρης Σάββα

Υπεύθυνος Οικονομικής Διαχείρισης

Τηλέφωνο: 22448896

null

Κυπρούλα Νικολάου

Γραμματειακός Λειτουργός

Γενική Γραμματειακή Υποστήριξη

Λογιστήριο

Τηλέφωνο: 22448895

null

Άντρη Βορκά Καλλή

Γραμματειακός Λειτουργός

Γενική Γραμματειακή Υποστήριξη

Λογιστήριο

Τηλέφωνο: 22448832

null

Βασιλική Δημοσθένους

Γραμματειακός Λειτουργός

Γενική Γραμματειακή Υποστήριξη – Υποδοχή

Τηλέφωνο: 22448852

null

Σάββας Γρηγορίου

Λειτουργός Επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 22448836

null

Μιχάλης Σάββα

Λειτουργός Πληροφορικής

Τηλέφωνο: 22448834

null

Σοφία Βιολάρη

Λειτουργός Προγραμμάτων

Βασική Δράση 2: Συμπράξεις Συνεργασίας

Τηλέφωνο: 22448850

null

Γιώργος Δόσης

Λειτουργός Προγραμμάτων

Σεμινάρια Επαφών & eTwinning

Τηλέφωνο: 22448840