Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας

Τι είναι οι Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας; Οι Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας είναι σχέδια συνεργασίας οργανισμών από διαφορετικές Χώρες του Προγράμματος πάνω σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Στόχος της δράσης είναι να δώσει την ευκαιρία σε φορείς μικρής κλίμακας και σε άτομα με μειωμένες ευκαιρίες για συμμετοχή να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, στα πλαίσια της Σχολικής Εκπαίδευσης, της Εκπαίδευσης…

Συμπράξεις Συνεργασίας

Τι είναι οι Συμπράξεις Συνεργασίας;   Οι Συμπράξεις Συνεργασίας είναι  στρατηγικά σχέδια συνεργασίας, μεταξύ διάφορων οργανισμών από χώρες του Προγράμματος ή χώρες-εταίρους, με κύριο στόχο την:   Απόκτηση εμπειριών σε ό,τι αφορά τη διεθνή-διακρατική συνεργασία Ανάπτυξη και ενίσχυση δικτύων Ενίσχυση της ποιότητας των εργασιών, δραστηριοτήτων και πρακτικών των συμμετεχόντων οργανισμών Ανταλλαγή πρακτικών, μεθόδων, ιδεών και…