Φοιτητές – Απόφοιτοι

Γενικές Πληροφορίες Οι σπουδές στο εξωτερικό είναι σημαντικό κομμάτι του Erasmus+ και έχει αποδειχθεί να έχει θετικά αποτελέσματα στα άτομα που συμμετέχουν σε ότι αφορά προοπτικές εργασίας. Είναι επίσης μια ευκαιρία να βελτιώσετε τις γλωσσικές σας δεξιότητες, να αποκτήσετε αυτοπεποίθηση και ανεξαρτησία και να ανακαλύψετε νέες κουλτούρες. Το Erasmus+ σας προσφέρει επίσης την ευκαιρία να συνδυάσετε…

Μαθητές

Γενικές Πληροφορίες Αν είσαι μαθητής και επιθυμείς να ανακαλύψεις την Ευρώπη μέσω μαθησιακών εμπειριών, τότε ενημερώσου ότι μέσα από το πρόγραμμα Erasmus+ και συγκεκριμένα  στα πλαίσια της Βασικής Δράσης 1 (Κινητικότητα)  στον τομέα της Σχολικής εκπαίδευσης, παρέχεται η ευκαιρία στο σχολείο σου να αιτηθεί για συμμετοχή στην εν λόγω δράση με στόχο να αποστείλει μαθητές…

Εκπαιδευτικοί

Γενικές Πληροφορίες Οι σπουδές στο εξωτερικό είναι σημαντικό κομμάτι του Erasmus+ και έχει αποδειχθεί να έχει θετικά αποτελέσματα στα άτομα που συμμετέχουν σε ότι αφορά προοπτικές εργασίας. Είναι επίσης μια ευκαιρία να βελτιώσετε τις γλωσσικές σας δεξιότητες, να αποκτήσετε αυτοπεποίθηση και ανεξαρτησία και να ανακαλύψετε νέες κουλτούρες. Το Erasmus+ σας προσφέρει επίσης την ευκαιρία να συνδυάσετε…

Εκπαιδευτές Ενηλίκων

Γενικές Πληροφορίες Η βελτίωση της κατάρτισης των εκπαιδευτών, η διεθνοποίηση και η θεσμική ανάπτυξη των παρόχων εκπαίδευσης ενηλίκων  και των άλλων οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων αποτελεί βασική προτεραιότητα για το Πρόγραμμα Erasmus+. Ως εκ τούτου, μέσα από το πρόγραμμα Erasmus+ και συγκεκριμένα  στα πλαίσια της Βασικής Δράσης 1, στον τομέα της…

Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Γενικές Πληροφορίες Η συνεχής κατάρτιση και εκπαίδευση των εκπαιδευτών αποτελεί βασική προτεραιότητα για το Πρόγραμμα Erasmus+.  Στα πλαίσια της Βασικής Δράσης 1, στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, παρέχεται η ευκαιρία στο σχολείο, στο ίδρυμα ή στον οργανισμό ΕΕΚ που εργάζεστε να αιτηθεί για συμμετοχή στο εν λόγω πρόγραμμα,  με στόχο να αποστείλει το…

Ενήλικες Εκπαιδευόμενοι

Γενικές Πληροφορίες H επιμόρφωση στο εξωτερικό μέσω του Προγράμματος Erasmus+ και συγκεκριμένα μέσω της Βασικής Δράσης 1, στον τομέα της εκπαίδευσης Ενηλίκων, αποτελεί σημαντικό κομμάτι της εξέλιξης ενός ατόμου τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και σε επαγγελματικό, επιφέροντας αποδεδειγμένα ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα. Είναι μια ευκαιρία για προσωπική ανάπτυξη, για απόκτηση  γνώσεων και δεξιοτήτων, για απόκτηση…

Εκπαιδευόμενοι Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Γενικές Πληροφορίες H πρακτική εξάσκηση στο εξωτερικό μέσω του Προγράμματος Erasmus+ αποτελεί σημαντικό κομμάτι της εξέλιξης ενός ατόμου τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και σε επαγγελματικό, επιφέροντας αποδεδειγμένα ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα. Είναι μια ευκαιρία για διεύρυνση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του ατόμου, για βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων, για απόκτηση αυτοπεποίθησης αλλά και για ανακάλυψη…

Ακαδημαϊκοί ή Προσωπικό Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Πώς μπορώ να συμμετέχω στο Πρόγραμμα; Θα πρέπει αρχικά να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Erasmus/ Διεθνών Σχέσεων του Ιδρύματός σας. Οι αρμόδιοι λειτουργοί θα σας ενημερώσουν για τις διαθέσιμες προσκλήσεις και προθεσμίες υποβολής ενδιαφέροντος καθώς  και για τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί.   Ως προσωπικό ενός Τριτοβάθμιου ιδρύματος  μπορείτε να συμμετέχετε είτε σε…