Ετήσια Ημερίδα eTwinning

H Eθνική Υπηρεσία Στήριξης (ΕΥΣ) διοργανώνει κάθε χρόνο μια Ημερίδα που στόχο της έχει να ενημερώσει τους εκπαιδευτικούς για τις δυνατότητες που προσφέρει η Δράση, και να τους επιμορφώσει μέσω των κεντρικών ομιλητών που φιλοξενεί κάθε χρόνο ανάλογα με το θέμα της Ημερίδας. Επιπλέον προβάλει ποιοτικά Κυπριακά σχέδια eTwinningπου έχουν βραβευτεί με Εθνικές και Ευρωπαϊκές Ετικέτες Ποιότητας.

Επαρχιακά Εργαστήρια

Σε συνεργασία με τους Πρεσβευτές eTwinning της Κύπρου, η ΕΥΣ διοργανώνει επαρχιακά εργαστήρια με τη χρήση ΗΥ. Κατά τη διάρκεια των Εργαστηρίων οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εξοικειωθούν με τα εργαλεία του eTwinning:Desktop και Twinspace και να μάθουν βασικές ενέργειες όπως την εξεύρεση εταίρων, την υποβολή ενός έργου για έγκριση, την πρόσκληση μαθητών και συνεργατών στο έργο τους κ.α.

Στις αρχές της σχολικής χρονιάς η ΕΥΣ ανακοινώνει συγκεκριμένες ημερομηνίες για κάθε επαρχία. Δηλώστε ηλεκτρονικά τη συμμετοχή σας για την επαρχία που επιθυμείτε στο σύνδεσμο της εγκυκλίου που έχει σταλεί στα σχολεία σας.

Σε περίπτωση που δε μπορέσατε να παρακολουθήσετε κάποιο από τα Εργαστήρια επικοινωνήστε με τον πρεσβευτή της επαρχίας σας ή συμπληρώστε την ανοιχτή πρόσκληση για συμμετοχή. H EYS θα επικοινωνήσει μαζί σας, μόλις συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός ατόμων για το επόμενο Εργαστήρι στην επαρχία σας.
Οnline Σεμινάρια για Eργαλεία Web 2.0

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς οι Πρεσβευτές eTwinning της Κύπρου σε συνεργασία με την ΕΥΣ διοργανώνουν διαδικτυακά σεμινάρια για τη «Χρήση των Web 2.0 εργαλείων στην ανάπτυξη συνεργατικών δραστηριοτήτων». Παρουσιάζονται εργαλεία Web 2.0 που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο στην καθημερινή μαθησιακή διαδικασία, όσο και σαν υποστηρικτικό εργαλείο συνεργατικών projects.

Περισσότερες Πληροφορίες