Γενικές Πληροφορίες

Αν είσαι μαθητής και επιθυμείς να ανακαλύψεις την Ευρώπη μέσω μαθησιακών εμπειριών, τότε ενημερώσου ότι μέσα από το πρόγραμμα Erasmus+ και συγκεκριμένα  στα πλαίσια της Βασικής Δράσης 1 (Κινητικότητα)  στον τομέα της Σχολικής εκπαίδευσης, παρέχεται η ευκαιρία στο σχολείο σου να αιτηθεί για συμμετοχή στην εν λόγω δράση με στόχο να αποστείλει μαθητές του στο εξωτερικό.

Σε περίπτωση που εγκριθεί η αίτηση  του σχολείου σου, τότε δίνεται η ευκαιρία σε σένα να ταξιδέψεις στο εξωτερικό για να συμμετάσχεις στις πιο κάτω δραστηριότητες:

Ποιες δραστηριότητες μπορεί να περιλαμβάνουν τα σχέδια μαθησιακής κινητικότητας

 • Ομαδική κινητικότητα μαθητών σχολείου (διάρκειας 2 έως 30 ημερών, τουλάχιστον δύο μαθητές ανά ομάδα)
 • Βραχυχρόνια μαθησιακή κινητικότητα μαθητών (διάρκειας 10 έως 29 ημερών)
 • Μακροχρόνια μαθησιακή κινητικότητα μαθητών (διάρκειας 30 έως 365 ημερών)

Εκτός από την κινητικότητα με φυσική παρουσία, όλες οι δραστηριότητες κινητικότητας των

μαθητών μπορούν να συνδυαστούν με εικονικές δραστηριότητες.

Ποια η διάρκεια ενός σχεδίου μαθησιακής κινητικότητας;

Η ελάχιστη και η μέγιστη διάρκεια που καθορίζονται παραπάνω ισχύουν για τη φυσική κινητικότητα.

 • Ομαδική κινητικότητα μαθητών σχολείου: μια ομάδα μαθητών από το σχολείο μπορεί να περάσει χρόνο εκμάθησης μαζί με συνομηλίκους τους σε άλλη χώρα. Οι μαθητές πρέπει να συνοδεύονται από εκπαιδευτικούς ή άλλα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα του σχολείου καθ’ όλη τη διάρκεια της δραστηριότητας.
 • Βραχυχρόνια μαθησιακή κινητικότητα μαθητών σχολείου: οι μαθητές μπορούν να περάσουν μια περίοδο στο εξωτερικό για να φοιτήσουν σε συνεργαζόμενο σχολείο ή για να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση σε άλλον συναφή οργανισμό στο εξωτερικό Για συμμετέχοντες με λιγότερες ευκαιρίες, μπορεί να οργανωθεί κινητικότητα με ελάχιστη διάρκεια 2 ημερών, εφόσον υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση.
 • Μακροχρόνια μαθησιακή κινητικότητα μαθητών σχολείου: οι μαθητές μπορούν να περάσουν μια περίοδο στο εξωτερικό για να φοιτήσουν σε συνεργαζόμενο σχολείο ή για να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση σε άλλον συναφή οργανισμό στο εξωτερικό.

 

Τι καλύπτει η χρηματοδότηση για την κινητικότητα μαθητών;

Αν σε ενδιαφέρει να συμμετάσχεις στην προαναφερθείσα δράση, ενημερώσου ότι παρέχεται επιχορήγηση στα εγκεκριμένα σχολεία για να υλοποιήσουν τις πιο πάνω δραστηριότητες. Συγκεκριμένα παρέχονται τα πιο κάτω κονδύλια για τις δραστηριότητες κινητικότητας:

 • Κονδύλι για ταξιδιωτικά έξοδα
 • Κονδύλι για έξοδα διαβίωσης
 • Κονδύλι συμπερίληψης
 • Στήριξη ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες
 • Κόστος για γλωσσική προετοιμασία όπου εφαρμόζεται
 • Έκτακτες δαπάνες

Πώς μπορείς να υποβάλεις αίτηση στο Erasmus+

Ως μαθητής  που ενδιαφέρεσαι να εξερευνήσεις την ποικιλομορφία της Ευρώπης, να μάθεις για την Ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά και ιστορία και να έρθεις σε επαφή με Ευρωπαίους συνομηλίκους σου, απευθύνσου στη Διεύθυνση του σχολείου σου και ενθάρρυνε τη να υποβάλει αίτηση για επιχορήγηση. Εκείνο που πρέπει το σχολείο σου να έχει υπόψη του είναι καταρχάς να εντοπίσει τις ανάγκες του και να υποβάλει αίτηση  βάσει των αναγκών του και των μελλοντικών του στόχων.

Η κάθε δραστηριότητα διεξάγεται στα πλαίσια ενός σχεδίου και απαιτεί την εμπλοκή τουλάχιστον δύο οργανισμών από δύο διαφορετικές χώρες, ενός Οργανισμού Αποστολής και ενός Οργανισμού Υποδοχής. Σε περίπτωση που το σχολείο σου θα υποβάλει αίτηση, τότε θα έχει το ρόλο του οργανισμού αποστολής.

Πρέπει να γνωρίζεις ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο από νομικές οντότητες και όχι από φυσικά πρόσωπα. Στη Κύπρο, επιλέξιμοι οργανισμοί για συμμετοχή στη Σχολική Εκπαίδευση είναι τα επίσημα εγγεγραμμένα Δημόσια και Ιδιωτικά σχολεία στην Κύπρο (Προδημοτική – Δημοτική – Μέση Γενική Εκπαίδευση), καθώς επίσης και οι Τοπικές και Περιφερειακές δημόσιες αρχές, φορείς συντονισμού και άλλοι οργανισμοί με εμπλοκή στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης  (ΥΠΠΑΝ, Κέντρο εκπαιδευτικής Έρευνας και αξιολόγησης, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Ερευνητικά κέντρα και Πανεπιστήμια).

Σε περίπτωση που το σχολείο σου διστάζει να υποβάλει αίτηση για επιχορήγηση ως οργανισμός αποστολής,  ενημέρωσε το ότι μπορεί να μην υποβάλει αίτηση και απλά να συμμετάσχει με τους εξής 2 τρόπους:

 • Συμμετοχή ως μέλος σε μια υπάρχουσα κοινοπραξία με επικεφαλής ένα διαπιστευμένο συντονιστή κοινοπραξίας, ο οποίος αποδέχεται νέα μέλη στην κοινοπραξία του.
 • Φιλοξενία Συμμετεχόντων από άλλη χώρα: Οποιοσδήποτε οργανισμός μπορεί να γίνει οικοδεσπότης οργανισμός για εκπαιδευομένους ή προσωπικό που προέρχονται από συνεργαζόμενους οργανισμούς στο εξωτερικό. Η υποδοχή συμμετεχόντων είναι πολύτιμη εμπειρία για ένα σχολείο και ένας καλός τρόπος για να δημιουργήσει συνεργασίες και να μάθει περισσότερα για το πρόγραμμα πριν υποβάλει το ίδιο αίτηση.

Πού θα βρεις σχολεία υποδοχής;

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να βρει το σχολείο σου οργανισμούς υποδοχής:

 • ETwinning – Το eTwinning είναι ένα εργαλείο το οποίο στοχεύει στη διαδικτυακή συνεργασία των σχολείων της Ευρώπης. Εκτός από αυτό, το eTwinning για εξεύρεση συνεργατών. Μόνο σχολεία μπορούν να έχουν πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη του
 • School Education Gateway – Το School Education Gateway είναι μία Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα, μέσω της οποίας είναι διαθέσιμα εργαλεία αναζήτησης για τα πιο κάτω που αφορούν τα Σχέδια Κινητικότητας στα πλαίσια της Σχολική Εκπαίδευσης.
 • Ιδιωτικές πρωτοβουλίες – Μια άλλη επιλογή εξεύρεσης εταίρων είναι κάποιες ιδιωτικές πρωτοβουλίες που διατίθενται ηλεκτρονικά σε εργαλεία όπως είναι το LinkedIn ή το Facebook κ.ά.
 • Προσωπικές Επαφές – Οι προσωπικές επαφές θα μπορούσαν να έχουν αποκτηθεί, λόγω της προηγούμενης συμμετοχής σε κάποια Δράση του Προγράμματος Erasmus+ ή σε οποιοδήποτε άλλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα.

Ο οργανισμός υποδοχής που θα επιλεγεί πρέπει να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια ποιότητας: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/quality-standardscourses-under-key-action-1-learning-mobility-individuals_en

Περισσότερες πληροφορίες για τη Δράση 1 στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης, μπορείς να βρεις στις Δράσεις στην ιστοσελίδα μας και συγκεκριμένα στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης,

Μάθετε περισσότερα για τα προγράμματα μας!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ