Το υλικό που καταχωρείτε κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου σας είναι διαθέσιμο μόνο για τα μέλη του Twinspace.  Για καλύτερη διάδοση των αποτελεσμάτων σας και σε περίπτωση που σκοπεύετε να υποβάλετε αίτηση για Ετικέτα Ποιότητας eTwinning, συνιστούμε να δημοσιεύσετε το σύνολο ή μέρος του έργου σας.  Κάνοντας το ορατό στο ευρύτερο κοινό, το Twinspaceσας,μετατρέπετεσε ένα πολύτιμο εργαλείο αξιολόγησης για την ομάδα του έργου, τους μαθητές, άλλα σχολεία που μπορεί να εμπνευστούν από τη δουλειάσας, καθώς επίσης και για την ΕΥΣ και την ΚΥΣ (NSSκαι CSS).

Δημοσιεύσεις σε τοπικές εφημερίδες ή στην ιστοσελίδα του σχολείου σας μπορούν να προβάλλουν ακόμα περισσότερο το υλικό που έχει παραχθεί.

Αξιολόγηση του έργου

Με την ολοκλήρωση του έργου συγκεντρώστε ενδιάμεσες αξιολογήσεις των μαθητών και των εκπαιδευτικών που αφορούν τη διδακτική, παιδαγωγική και εκπαιδευτική πλευρά του έργου.  Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσετε να συνθέσετε μια γενικότερη εικόνα που θα αξιολογεί:

  • Πόσο καινοτόμο ήταν το έργο σας και οι μέθοδοι που χρησιμοποιήσατε για την υλοποίηση του
  • Το βαθμό επικοινωνίας/συνεργασίας μεταξύ των μαθητών
  • Την αποτελεσματική χρήση των ΤΠΕ που επιλέξατε
  • Τις δεξιότητες που κατάφερε το έργο να καλλιεργήσει στους μαθητές σας
  • Τη συμμετοχή άλλων φορέων στο έργο (προσωπικό σχολείου, γονείς, τοπική κοινωνία)

Υποβάλλετε αίτηση για Ετικέτα Ποιότητας

Βεβαιωθείτε ότι πληρείται τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια αξιολόγησης των Εθνικών και Ευρωπαϊκών Ετικετών Ποιότητας και στη συνέχεια υποβάλλετε την αίτηση σας ηλεκτρονικά.

Εξασφαλίζοντας την Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας μπορεί το έργο σας να εξασφαλίσει μια υποψηφιότητα για τα Ετήσια Βραβεία eTwinningκαι γιατί όχι και για ένα βραβείο.

 

Κυπριακά έργα που διακρίθηκαν με eTwinning βραβεία:

Ετήσια Eυρωπαϊκά Βραβεία eTwinning 2017

“Open the gates to the Universe” – Βραβείο Marie Skłodowska Curie

Δημοτικό Σχολείο Δασάκι Άχνας «Φώτης Πίττας», Συντονιστής Εκπαιδευτικός: Γιώργος Κωνσταντίνου

 

Ετήσια Eυρωπαϊκά Βραβεία eTwinning 2016

“Looking for Beau and Delfi” – Βραβείο για την ηλικιακή κατηγορία 4-11

ΣΤ’ Δημοτικό Σχολείο Αγ. Στυλιανού, Συντονιστής Εκπαιδευτικός: Νίκος Σιεκκέρης

 

Ετήσια Eυρωπαϊκά Βραβεία eTwinning 2015

“MMM: MoreMeaningfulMath” – Βραβείο για την κατηγορία: Αγγλική Γλώσσα

Λύκειο Λινόπετρας, Συντονίστρια Εκπαιδευτικός: Έλενα Παπαμιχαήλ

 

Ετήσια Eυρωπαϊκά Βραβεία eTwinning 2013

“Intercultural Dialogue through fairy tales, drama and art”

Βραβείογιατηνκατηγορία: Mevlana Prize for Intercultural Understanding

Τσίρειο Γυμνάσιο, Συντονίστρια Εκπαιδευτικός: Ευανθία Αθανασοπούλου

 

Ετήσια Eυρωπαϊκά Βραβεία eTwinning 2011

“Bookraft” – Βραβείο για την ηλικιακή κατηγορία 16-19

Δημοτικό Σχολείο Αγ. Στυλιανού, Συντονίστρια Εκπαιδευτικός: Χρυσανθέα Παπακωνσταντίνου

 

Ετήσια Eυρωπαϊκά Βραβεία eTwinning 2010

“Schoolvision 2009” – Creative use of digital media

Δημοτικό Σχολείο Αγρού, Συντονίστρια Εκπαιδευτικός: Νίκη Νικολαΐδου

 

Ετήσια Eυρωπαϊκά Βραβεία eTwinning 2009

“Μια σταγόνα ταξιδεύει” – Δεύτερη θέση για το βραβείο ηλικιακής κατηγορίας 4-11

Α΄ Δημοτικό Σχολείο Λατσιών, Συντονίστρια Εκπαιδευτικός: Χρυσανθέα Παπακωνσταντίνου

Περισσότερες Πληροφορίες