Διοργανώστε ένα videoconference προκειμένου να συζητήσετε τα πιο κάτω θέματα που θα αποτελέσουν τη βάση της συνεργασίας σας:

  • Τι περιμένετε από το έργο;
  • Ποια θα είναι η γλώσσα επικοινωνίας;
  • Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα του έργου;
  • Τι προβλέπουν τα τελικά αποτελέσματα του έργου ως προς τις δεξιότητες των μαθητών σας;
  • Οι μαθητές θα χωριστούν σε μικτές ομάδες εργασίας;
  • Πόσο συχνά θα ανταλλάσσουν υλικό ή θα εργάζονται από κοινού οι τάξεις σας/οι μικτές ομάδες των μαθητών σας;
  • Ποια μαθήματα θα διδάξετε μέσω του έργου;
  • Υπάρχουν περίοδοι κατά τη διάρκεια των οποίων δε θα μπορείτε να εργαστείτε (εξετάσεις, διακοπές κτλ);

Επικοινωνία

Χρησιμοποιήστε τον «Πίνακα ανακοινώσεων των Εκπαιδευτικών» του Twinspace σας ή κάποιο άλλο εργαλείο προκειμένου να επικοινωνείτε ή να αποθηκεύετε τα αρχεία με τους εταίρους σας. Από την αρχή του έργου, καταγράψτε το υλικό που αναμένετε από κάθε ομάδα εργασίας στο Twinspace και ορίστε χρονικά περιθώρια για την παραγωγή τους. Ορίστε συγκεκριμένες onlineσυναντήσεις που θα σας επιτρέπουν να συντονίζετε την εξέλιξη και πρόοδο του έργου σας. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για τυχόν απορίες ή δυσκολίες που αντιμετωπίζετε χρησιμοποιώντας την Κάρτα Έργου.

Ενεργός συμμετοχή των μαθητών

Επιδιώξτε την ενεργή συμμετοχή των μαθητών σας, προσκαλώντας τους στο Twinspaceτου eTwinningέργου. Παραχωρήστε τους δικαιώματα («μαθητής διαχειριστής») που θα τους επιτρέπουν να δημοσιεύουν υλικό οι ίδιοι (όταν αυτό είναι εφικτό για την ηλικία των μαθητών σας). Επιλέγοντας το τελικό αποτέλεσμα της συνεργασίας σας, θα μπορέσετε να καθοδηγήσετε τους μαθητές σας κα επιπλέον να τους εμπλέξετε ενεργά στη λήψη αποφάσεων που αφορούν το έργο. Γνωρίζοντας το θέμα εργασίας (π.χ. αειφόρος ανάπτυξη) οι μαθητές μπορούν αν ψηφίσουν μεταξύ κάποιων δραστηριοτήτων που θα ήθελαν να υλοποιήσουν ή να αποφασίσουν τα επιμέρους θέματα που θα ήθελαν να εξετάσουν στα πλαίσια της συνεργασίας τους με τα υπόλοιπα σχολεία. Οι τρόποι συνεργασίας μεταξύ των μαθητών/τάξεων ποικίλλουν ανάλογα με το είδος και το αντικείμενο του τελικού αποτελέσματος που καλούνται να παράγουν καθώς επίσης και την ηλικία των μαθητών. Η συλλογική γραφή μιας ιστορίας/παραμυθιού/θεατρικού έργου, η δημιουργία μιας κοινής εφημερίδας ή ενός ντοκιμαντέρ είναι κάποια τυπικά τελικά προϊόντα μιας eTwinningσυνεργασίας. Η λίστα είναι ασφαλώς ανεξάντλητη, γι’ αυτό μη διστάσετε να χρησιμοποιείτε τη δική σας φαντασία και τη φαντασία των μαθητών σας.

Περισσότερες Πληροφορίες