Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να εμπλακεί ένας εκπαιδευτικός στο eTwinning, εφόσον η Δράση μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους:

Ως μέσο επαγγελματικής κατάρτισης   

Μπορείτε να ενισχύσετε τις γνώσεις σας σε ένα συγκεκριμένο παιδαγωγικό θέμα ή πεδίο μάθησης, να βελτιώσετε τη μέθοδο διδασκαλίας σας υιοθετώντας καινοτόμες προσεγγίσεις και να εξοικειωθείτε με τις δυνατότητες που προσφέρουν τα ΤΠΕ συμμετέχοντας σε κάποιες από τις ευκαιρίες επαγγελματικής κατάρτισης που σας προσφέρει το eTwinning

Ως μια συνεργατική πλατφόρμα για να εργαστούν σε προγράμματα οι μαθητές            

Μπορείτε να προκαλέσετε το ενδιαφέρον των μαθητών σας μέσω της υλοποίησης ενός συνεργατικού έργου eTwinning. Εστιάζοντας σε θεματικά πεδία που σχετίζονται με τη διδακτέα ύλη μπορείτε να ξεπεράσετε τα όρια της τάξης και τις φυσικές αποστάσεις επιτρέποντας στους μαθητές σας να έρθουν σε επαφή με μαθητές από άλλες χώρες και άλλους πολιτισμούς και να μάθουν συνεργατικά με πιο ευχάριστους τρόπους.

Σε περίπτωση που είστε αρχάριοι ή δε νιώθετε έτοιμοι για συνεργασίες με άλλες χώρες, το eTwinning απευθύνετε και σε εσάς. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ένα Εθνικό Έργο eTwinning, μια διαδικτυακή συνεργασία δηλαδή με άλλα σχολεία της Κύπρου ή με άλλες τάξεις και ειδικότητες του ίδιου του σχολείου σας.

Ως εργαλείο για την εξεύρεση εταίρων για έργα eTwinning και για τις Δράσεις ΚΑ1 και ΚΑ2 του Erasmus+        

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία του eTwinning για να βρείτε εταίρους από την Κύπρο και άλλες χώρες για ένα έργο eTwinning ή να υποβάλλετε μια αίτηση ΚΑ2 για Στρατηγικές Συμπράξεις Erasmus+ μεταξύ σχολείων. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις eTwinning επαφές σας για να βρείτε σχολεία εισδοχής για job shadowing ή για να διδάξετε στα σχολεία των συναδέλφων σας του εξωτερικού στα πλαίσια της Δράσης ΚΑ1 του Erasmus+.

Ως πηγή ιδεών και έμπνευσης μέσω της δικτύωσης σας με άλλους εκπαιδευτικούς      

Μέσω των eTwinning Groups μπορείτε να έρθετε σε επαφή με άλλους Ευρωπαίους εκπαιδευτικούς με στόχο την ανταλλαγή παιδαγωγικού υλικού και καλών πρακτικών, αλλά και την ενημέρωση σας για άλλα εκπαιδευτικά συστήματα

Περισσότερες Πληροφορίες