Η ποιότητα των δραστηριοτήτων ενός σχολείου στο eTwinning αναγνωρίζεται με τις Εθνικές, τις Ευρωπαϊκές Ετικέτες Ποιότητας. Οι Ετικέτες Ποιότητας είναι η απτή αναγνώριση στους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τα σχολεία τους για το υψηλό επίπεδο των δραστηριοτήτων τους. Στους μαθητές, προσφέρει μία ενίσχυση στην προσπάθειά τους, και στο σχολείο γενικότερα, μια δημόσια αναγνώριση για την ποιότητα σε μία Ευρωπαϊκή συνεργασία.

Εθνική Ετικέτα Ποιότητας

H Εθνική Ετικέτα Ποιότητας απονέμεται στα έργα eTwinning που κατάφεραν να φτάσουν σε υψηλό επίπεδο ποιότητας πληρώντας μια σειρά κριτηρίωντης Κεντρικής Υπηρεσίας Στήριξης (CSS)και της Εθνικής Υπηρεσίας Στήριξης (NSS).

Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του eTwinningDesktop και αξιολογείται από το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης (CYΝSS) τον Οκτώβριο κάθε έτους έπειτα από σχετική εγκύκλιο. Μόλις η αίτηση γίνει αποδεκτή ή απορριφθεί, σας αποστέλλετε σχετική ειδοποίηση με e-mail και μήνυμα στο desktop σας.

5 προϋποθέσεις για να εξασφαλίσετε την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας:

 • Το έργο πρέπει να έχει κοινούς στόχους και σχέδιο.
 • Πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ή να βρίσκεται στο τελευταίο στάδιό του.
 • Ο εκπαιδευτικός, που υποβάλλει την αίτηση, πρέπει να έχει συνεισφέρει σημαντικά στο έργο.
 • Πρέπει να εμφανίζεται ένας ορισμένος βαθμός συνεργασίας.
 • Τα αποτελέσματα του έργου πρέπει να είναι εμφανή.

Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας

Η Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας δε χρειάζεται υποβολή αίτησης. Είναι ένα δεύτερο σήμα επιτυχίας που απονέμεται από την Κεντρική Υπηρεσία Στήριξης (CSS) στα σχολεία τα οποία:

 1. Έχουν προταθεί για την Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας από δύο τουλάχιστον Εθνικές Υπηρεσίες Στήριξης (ΝSS), μετά τη διαδικασία επιλογής.
 2. Τουλάχιστον δύο συνεργάτες έχουν ήδη λάβει την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας.

Η Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας απονέμεται μόνο μία φορά ετησίως, παρουσιάζεται στη Διαδικτυακή Πύλη του eTwinning και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορεί ένα έργο να τεθεί ως υποψήφιο για τον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό για τα ετήσια Βραβεία eTwinning.

Κριτήρια Αξιολόγησης Ετικέτων Ποιότητας

Εφόσον πληρούνται οι πιο πάνω 5 προϋποθέσεις, τα έργα αξιολογούνταιμε βάση την:

 1. Παιδαγωγική Καινοτομία

Το έργο θα πρέπει να είναι καινοτόμο ως προς:

 • την προσέγγιση του υλικού του σχέδιο
 • τους τρόπους εκτέλεσης του σχεδίου
 • τις μεθόδους συνεργασίας
 • την παιδαγωγική προσέγγιση
 • τη χρήση των ΤΠΕ και των άλλων μέσων επικοινωνίας

Τα έργα στα οποία κινητήριος δύναμη είναι οι μαθητές (π.χ διεξάγουν έρευνα, αποφασίζουν για τις δραστηριότητες του έργου, ανατροφοδοτούν και αυτό-αξιολογούν τις γνώσεις τους) λαμβάνουν υψηλότερες βαθμολογίες.                        

 1. Ενσωμάτωση στη Διδακτέα ύλη

H Εθνική Ετικέτα Ποιότητας απονέμεται στα έργα eTwinning που κατάφεραν να φτάσουν σε υψηλό επίπεδο ποιότητας πληρώντας μια σειρά κριτηρίωντης Κεντρικής Υπηρεσίας Στήριξης (CSS)και της Εθνικής Υπηρεσίας Στήριξης (NSS).

Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του eTwinningDesktop και αξιολογείται από το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης (CYΝSS) τον Οκτώβριο κάθε έτους έπειτα από σχετική εγκύκλιο. Μόλις η αίτηση γίνει αποδεκτή ή απορριφθεί, σας αποστέλλετε σχετική ειδοποίηση με e-mail και μήνυμα στο desktop σας.               

 1. Επικοινωνία και ανταλλαγή μεταξύ σχολείων συνεργατών

Στο έργο θα πρέπει να είναι εμφανής ο τρόπος επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εκπαιδευτικών, μεταξύ των μαθητών και των ομάδων εργασίας. Είτε είναι ατομικές δραστηριότητες είτε εργασίες μικρών ομάδων, το κριτήριο αυτό εξετάζει την ποιότητα της επικοινωνίας που αναπτύχθηκε μεταξύ των σχολείων σε θέματα του έργου.

Χρησιμοποιήστε τα forums για ανταλλαγές απόψεων, φωτογραφίες/video από τηλεδιασκέψεις που διοργανώσατε, ψηφοφορίες ή συμπλήρωση ερωτηματολογίων για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν το έργο

 1. Συνεργασία μεταξύ των σχολείων-συνεργατών

Βεβαιωθείτε ότι οι δραστηριότητες του έργου εκτείνονται πέρα από την επικοινωνία και την απλή ανταλλαγή υλικού με τους συνεργάτες σας. Περιγράψτε τη διαδικασία της εργασίας αναφέροντας σαφώς τον καταμερισμό της μεταξύ εσάς και των συνεργατών σας για την παραγωγή κοινών αποτελεσμάτων. Περιγράψτε πώς επιτεύχθηκαν τα τελικά προϊόντα του έργου από τους μαθητές.

Έργα στα οποία οι μαθητές δουλεύουν σε μεικτές ομάδες με μαθητές άλλων χωρών και έργα που παράγουν κοινά τελικά προϊόντα της συνεργασίας τους (π.χ συνεργατικές ιστορίες/παραμύθια/περιοδικά/εφημερίδες/καρτούν/βίντεο/ποιήματα/πίνακες κτλ) λαμβάνουν υψηλότερες βαθμολογίες.

 1. Χρήση της τεχνολογίας

Το κριτήριο αυτό δεν εξετάζει απλά την ποικιλία των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν, αλλά τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία χρησιμοποιήθηκε, από τους συνεργάτες σας, εσάς και τους μαθητές, για την διεξαγωγή του έργου, την καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία και την επίτευξη των επιθυμητών παιδαγωγικών στόχων του μαθήματος σας.

 1. Αποτελέσματα, αντίκτυπος και τεκμηρίωση

Το κριτήριο αυτό εξετάζει τα ορατά αποτελέσματα της συνεργασίας και πως αυτά παρουσιάζονται online, αλλά και τον αντίκτυπο που είχε το έργο στους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, το σχολείο και την ευρύτερη τοπική κοινότητα.

Συστήνουμε οι δραστηριότητες που είναι καταχωρημένες στο Twinspace να είναι «Δημόσιες» και όχι «Ιδιωτικές» (Publicpages), όπου αυτό είναι εφικτό, για καλύτερη διάδοση του σχεδίου.

Περισσότερες Πληροφορίες