Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή σε διαδικτυακά σεμινάρια επαφών και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή σε διαδικτυακά σεμινάρια επαφών και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες (Transnational Cooperation Activities-TCA) στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+. Το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης ανακοινώνει πρόσκληση για δήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διαδικτυακά σεμινάρια επαφών και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που διοργανώνονται από τις αντίστοιχες Εθνικές Υπηρεσίες για τη διαχείριση του προγράμματος Erasmus+.…