Στοιχεία Επικοινωνίας

Σύντομη και σαφής περιγραφή, συμπεριλαμβανομένων της δράσης, του τομέα και του αριθμού σχεδίου, όπου εφαρμόζεται (π.χ. Βασική Δράση 2, Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης και αρ. σχεδίου 2020-1-CY01-KA229-XXXXXX)
Max. file size: 50 MB.
Συγκατάθεση