Πρόσκληση για σύσταση νέου σώματος πρεσβευτών eTwinning Κύπρου 2021 – 2023

Στα πλαίσια της Δράσης eTwinning του Προγράμματος Erasmus+, το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης, ανακοινώνει την πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη δημιουργία νέου Εθνικού σώματος «Πρεσβευτών eTwinning».   Πληροφορίες