Ανακοίνωση προς εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης σχετικά με τις μετακινήσεις στο εξωτερικό, στα πλαίσια των Σχεδίων Erasmus+

Ανακοίνωση που αφορά εκπαιδευτικούς προ-Δημοτικής, Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης, Με αφορμή πληθώρα τηλεφωνημάτων που λαμβάνουμε καθημερινά, σχετικά με το κατά πόσον κατά την παρούσα σχολική χρονιά, θα επιτρέπονται οι μετακινήσεις εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, επισημαίνουμε τα εξής: Το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης είναι μία εκ των δύο Εθνικών Υπηρεσιών που διαχειρίζονται στην Κύπρο…