Ανακοίνωση για Εθνική Ετικέτα Ποιότητας

Καθώς το eTwinning εισέρχεται σε μία νέα φάση και προκειμένου να δοθεί έμφαση στον ρόλο της ποιότητας των έργων που υποβάλλονται για την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας, η διαδικασία των αιτήσεων άλλαξε και κατά το σχολικό έτος 2021/2022, ΜΟΝΟ τέσσερα έργα θα αξιολογούνται ανά εκπαιδευτικό. Ως εκ τούτου, παρότι ένας εκπαιδευτικός θα μπορεί να εκπονεί πολλά…