Δημοσίευση Πρόσκλησης Για Υποβολή Αιτήσεων και Οδηγού Προγράμματος 2022

Ενημερώνονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι ότι στις 24 Νοεμβρίου 2021 δημοσιεύθηκαν η Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων Erasmus+ 2022 και ο αντίστοιχος Οδηγός Προγράμματος. Η πληροφόρηση αυτή έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης στους ακόλουθους συνδέσμους: Προσκλήσεις για αιτήσεις – Erasmus+ – IDEP: Ανάρτηση Ευρωπαϊκής και Εθνικής Πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων. Η Εθνική Πρόσκληση…