Άνοιγμα Αιτήσεων Βασικής Δράσης 2 – Πρώτη Καταληκτική Ημερομηνία Πρόσκλησης 2022

Το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης ανακοινώνει ότι οι ακόλουθες αιτήσεις, που αφορούν τη Βασική Δράση 2, είναι πλέον διαθέσιμες μέσω της Πλατφόρμας Erasmus+ and European Solidarity Corps Platform: Small-scale partnerships in adult education (KA210-ADU) Small-scale partnerships in school education (KA210-SCH) Small-scale partnerships in vocational education and training (KA210-VET) Cooperation partnerships in adult education (KA220-ADU) Cooperation…