Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για επιχορήγηση για το έτος 2022 στη Βασική Δράση 1 – Σχέδια Κινητικότητας στους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Στα πλαίσια της νέας προγραμματικής περιόδου (2021-2027), το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης ανακοινώνει Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για επιχορήγηση για το έτος 2022 στη Βασική Δράση 1 – Σχέδια Κινητικότητας στους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.   Η παρούσα Πρόσκληση αφορά τους Διαπιστευμένους και Μη Διαπιστευμένους Οργανισμούς στους τομείς της Σχολικής Εκπαίδευσης, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και…