Υιοθέτηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα AEI, η σημασία της Ευρωπαϊκής Κάρτας Φοιτητή

Τα πανεπιστήμια και ολόκληρος ο τομέας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατέχουν μοναδική θέση στο σταυροδρόμι της εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας, στη διαμόρφωση βιώσιμων και ανθεκτικών οικονομιών αλλά και στο να καταστήσουν την κοινωνία μας πιο πράσινη, χωρίς αποκλεισμούς και πιο ψηφιακή. Αυτά ανέφερε σε συνέντευξη τύπου στις 18 Ιανουαρίου, η επίτροπος  Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού,…