Βασική Δράση 2: Διαδικτυακές Ημερίδες Ενημέρωσης – Παροχή Οδηγιών για Υποβολή Προτάσεων για Επιχορήγηση, στα πλαίσια της Πρόσκλησης 2022

Στα πλαίσια της Πρόσκλησης 2022, το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης διοργανώνει δύο διαδικτυακές ημερίδες ενημέρωσης για παροχή οδηγιών σχετικά με την υποβολή προτάσεων για επιχορήγηση για Σχέδια Βασικής Δράσης 2. Η μία εκ των δύο ημερίδων θα αφορά τις Συμπράξεις Συνεργασίας (ΚΑ220 Σχέδια) και η άλλη τις Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας (ΚΑ210 Σχέδια). Πιο κάτω παρατίθενται…