Μέτρα για τη στήριξη των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού που εγκαταλείπουν την Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή

Ακουλουθεί ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αποφασισμένη να στηρίξει τους ουκρανούς μαθητές και εκπαιδευτικούς σε αυτούς τους εξαιρετικά δύσκολους καιρούς. Στήριξη των εκπαιδευτικών συστημάτων και των σχολείων στα κράτη μέλη Στις 8 Μαρτίου 2022, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για Cohesion’s Action for Refugees in Europe (CARE). Με τον τρόπο αυτό θα εισαχθεί η…

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ

Το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης, ως μία εκ των δύο Εθνικών Υπηρεσιών Διαχείρισης του Προγράμματος Erasmus+ στην Κύπρο και ειδικότερα, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του για διοργάνωση και προώθηση δραστηριοτήτων Κατάρτισης και Συνεργασίας (Training and Cooperation Activities), διοργάνωσε, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και Μέσης Τεχνικής, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και…