Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή σε Σεμινάριο Επαφών – Training Cooperation Activity (TCA)

Το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης, στο πλαίσιο των Δραστηριοτήτων κατάρτισης και συνεργασίας (Training and Cooperation Activities – TCAs) του Προγράμματος Erasmus+, ανακοινώνει πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο ΤCA που διοργανώνει, με τίτλο «Estimating the budget for the implementation of a proposal for a Partnership for Cooperation», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 01 -04…