Διάθεση Αιτήσεων Βασικής Δράσης 2 για την Πρόσκληση 2023 στην Πλατφόρμα Υποβολής Αιτήσεων

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι για υποβολή αιτήσεων Βασικής Δράσης 2, στα πλαίσια της Πρόσκλησης του 2023, ότι οι αιτήσεις που αφορούν τη Δράση είναι πλέον διαθέσιμες στην Πλατφόρμα Υποβολής Αιτήσεων (Erasmus+ and European Solidarity Corps Platform). Συγκεκριμένα, εδώ μπορείτε να βρείτε τις ακόλουθες αιτήσεις, που υποβάλλονται στους Τομείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης:   Συμπράξεις Συνεργασίας – Σχολική…