Ημερίδες Ενημέρωσης για παροχή οδηγιών για υποβολή αιτήσεων Βασικής Δράσης 2 – Πρόσκληση 2023

Στα πλαίσια της Πρόσκλησης 2023, το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης διοργανώνει δύο διαδικτυακές ημερίδες ενημέρωσης για παροχή οδηγιών σχετικά με την υποβολή προτάσεων για επιχορήγηση για Σχέδια Βασικής Δράσης 2. Η πρώτη θα αφορά τις Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας (ΚΑ210 Σχέδια) και η δεύτερη τις Συμπράξεις Συνεργασίας (ΚΑ220 Σχέδια). Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε τις ημερομηνίες/ώρες…

ΒΔ1 – ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2023

To ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης διοργανώνει διαδικτυακές ημερίδες για σκοπούς ενημέρωσης του κοινού σχετικά με τη διαδικασία υποβολής προτάσεων για Σχέδια Κινητικότητας στους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, καθώς και του Αθλητισμού, της Βασικής Δράσης 1 του Προγράμματος Εrasmus+. Η παρούσα Πρόσκληση αφορά τους Διαπιστευμένους και Μη Διαπιστευμένους Οργανισμούς στους τομείς της Σχολικής Εκπαίδευσης, Επαγγελματικής…

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Εργαστήρια και Σεμινάρια Επαφών

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Εργαστήρια (Professional Development Workshops) και Σεμινάρια Επαφών στα πλαίσια της Δράσης eTwinning. Το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης ανακοινώνει πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στα ακόλουθα Ευρωπαϊκά Εργαστήρια/Σεμινάρια Επαφών eTwinning που διοργανώνει η Κεντρική Υπηρεσία Στήριξης της δράσης eTwinning (CSS) σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Εθνικές Υπηρεσίες…