Υποβολή αιτήσεων για την κεντρική δράση “Capacity building in the field of Vocational Education and Training (CB VET) under the Erasmus+ Programme”

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπενθυμίζει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για την κεντρική δράση Capacity building in the field of Vocational Education and Training (CB VET) under the Erasmus+ Programme που έχει οριστεί για τις 28 Φεβρουαρίου 2023 (5μμ ώρα Βρυξελλών). Για διευκόλυνση των ενδιαφερομένων αναρτώνται πιο κάτω η πρόσκληση και σχετική παρουσίαση της δράσης. Επιπρόσθετα…