Κενές Θέσεις Εργοδότησης στο ΙΔΕΠ Δια Βίου Μάθησης

Το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης, λόγω ανάληψης νέων Ευρωπαικών Προγραμμάτων, ζητά να προσλάβει: Εσωτερικό Ελεγκτή  Σχέδιο Υπηρεσίας Διαδικασία πρόσληψης Αίτηση Δύο (2) Λειτουργούς Προγραμμάτων Σχέδιο Υπηρεσίας Διαδικασία πρόσληψης Αίτηση Λειτουργό Επικοινωνίας Σχέδιο Υπηρεσίας Διαδικασία πρόσληψης Αίτηση Λειτουργό Πληροφορικής Σχέδιο Υπηρεσίας Διαδικασία πρόσληψης Αίτηση Βοηθό Λειτουργό Λογιστηρίου Σχέδιο Υπηρεσίας Διαδικασία πρόσληψης Αίτηση…