Κενές Θέσεις Εργοδότησης στο ΙΔΕΠ Δια Βίου Μάθησης

Το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης, λόγω ανάληψης νέων Ευρωπαικών Προγραμμάτων, ζητά να προσλάβει: Ανώτερο Λειτουργό Προγραμμάτων Σχέδιο Υπηρεσίας Διαδικασία πρόσληψης Αίτηση Δύο Λειτουργούς Προγραμμάτων A’ Σχέδιο Υπηρεσίας Διαδικασία πόσληψης Αίτηση Λειτουργό Οικονομικής Διαχείρισης Σχέδιο Υπηρεσίας Διαδικασία πρόσληψης Αίτηση Αναθεωρημένος κατάλογος αποδεκτών τεκμηρίων από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας για γνώση της Ελληνικής,…

Aνάκληση της προκήρυξης για την πλήρωση μιας θέσης Λειτουργού Οικονομικής Διαχείρισης

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΔΕΠ αποφάσισε την ανάκληση της προκήρυξης για την πλήρωση μιας θέσης Λειτουργού Οικονομικής Διαχείρισης για τεχνικούς λόγους. Η θέση έχει επαναπροκηρυχθεί και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας. Οι υποψήφιοι που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση θα ενημερωθούν γραπτώς για την ανάκληση της προκήρυξης.