Σημαντική ανακοίνωση: Επίλυση τεχνικού προβλήματος Πλατφόρμας Erasmus+ and ESC – Λειτουργία “sharing”

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης με ημερομηνία 26/04, το κοινό ενημερώνεται ότι η λειτουργία “sharing” των διαδικτυακών αιτήσεων για επιχορήγηση ανταποκρίνεται πλήρως, νοουμένου ότι εφαρμόζεται η διαδικασία που περιγράφεται στην πιο κάτω ανακοίνωση της ΕΕ: The initial sharing by the owner will be notified by an email with a link. The recipient of the shared application…