Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή σε Σεμινάριο Επαφών – Training Cooperation Activity (TCA)

Το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης, στο πλαίσιο των Δραστηριοτήτων κατάρτισης και συνεργασίας (Training and Cooperation Activities – TCAs) του Προγράμματος Erasmus+, ανακοινώνει πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο ΤCA που διοργανώνει, με τίτλο «Impact of Erasmus+ placements on Higher Education», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 31 Οκτωβρίου -02 Νοεμβρίου 2023, στην Πάφο. «Πληροφορίες»

Κενές Θέσεις Εργοδότησης στο ΙΔΕΠ Δια Βίου Μάθησης

Το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης, λόγω ανάληψης νέων Ευρωπαικών Προγραμμάτων, ζητά να προσλάβει: Ανώτερο Λειτουργό Προγραμμάτων Σχέδιο Υπηρεσίας Διαδικασία πρόσληψης Αίτηση Δύο Λειτουργούς Προγραμμάτων A’ Σχέδιο Υπηρεσίας Διαδικασία πόσληψης Αίτηση Λειτουργό Οικονομικής Διαχείρισης Σχέδιο Υπηρεσίας Διαδικασία πρόσληψης Αίτηση Αναθεωρημένος κατάλογος αποδεκτών τεκμηρίων από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας για γνώση της Ελληνικής,…

Aνάκληση της προκήρυξης για την πλήρωση μιας θέσης Λειτουργού Οικονομικής Διαχείρισης

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΔΕΠ αποφάσισε την ανάκληση της προκήρυξης για την πλήρωση μιας θέσης Λειτουργού Οικονομικής Διαχείρισης για τεχνικούς λόγους. Η θέση έχει επαναπροκηρυχθεί και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας. Οι υποψήφιοι που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση θα ενημερωθούν γραπτώς για την ανάκληση της προκήρυξης.

Κενές Θέσεις Εργοδότησης στο ΙΔΕΠ Δια Βίου Μάθησης

Το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης, λόγω ανάληψης νέων Ευρωπαικών Προγραμμάτων, ζητά να προσλάβει: Εσωτερικό Ελεγκτή  Σχέδιο Υπηρεσίας Διαδικασία πρόσληψης Αίτηση Δύο (2) Λειτουργούς Προγραμμάτων Σχέδιο Υπηρεσίας Διαδικασία πρόσληψης Αίτηση Λειτουργό Επικοινωνίας Σχέδιο Υπηρεσίας Διαδικασία πρόσληψης Αίτηση Λειτουργό Πληροφορικής Σχέδιο Υπηρεσίας Διαδικασία πρόσληψης Αίτηση Βοηθό Λειτουργό Λογιστηρίου Σχέδιο Υπηρεσίας Διαδικασία πρόσληψης Αίτηση…

Ευρωπαϊκό Βραβείο Καινοτόμου Διδασκαλίας 2023

Το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας επιλογής για την απονομή του Ευρωπαϊκού Βραβείου Καινοτόμου Διδασκαλίας για το 2023. Η θεματική του Βραβείου για το 2023 είναι ‘Εκπαίδευση και Καινοτομία’ και συνδέεται με το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων 2023. Μάθετε περισσότερα εδώ.

Παράταση υποβολής αιτήσεων Βασικής Δράσης 2 (Πρόσκληση 2023)

Ανακοινώνεται ότι, λόγω των τεχνικών θεμάτων που επηρεάζουν την υποβολή αιτήσεων Βασικής Δράσης 2, στα πλαίσια της Πρόσκλησης του 2023, η επίσημη καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται μέχρι τις 24 Μαρτίου 2023, στις 1 μ.μ. (ώρα Κύπρου).

Κενή Θέση Λειτουργού Οικονομικής Διαχείρισης

Το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης ζητά να προσλάβει Λειτουργού Οικονομικής Διαχείρισης, με εξάμηνη περίοδο δοκιμασίας. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, θα είναι μέχρι τη Δευτέρα 27/03/23 στις 12:00μμ. Σχέδιο Υπηρεσίας Λειτουργού Οικονομικής Διαχείρισης  Διαδικασία πρόσληψης Λειτουργού Οικονομικής Διαχείρισης στο ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης Αναθεωρημένος κατάλογος αποδεκτών τεκμηρίων από την Επιτροπή Δημόσιας…

Ανακοίνωση προς ενδιαφερόμενους οργανισμούς για υποβολή αιτήσεων Βασικής Δράσης 2, στα πλαίσια της Πρόσκλησης 2023 (Καταληκτική Ημερομηνία: 22 Μαρτίου, 2023)

Οι κυπριακοί οργανισμοί που σκοπεύουν να υποβάλουν αίτηση για επιχορήγηση για Σχέδιο Βασικής Δράσης 2, στα πλαίσια της Πρόσκλησης του 2023 και προτίθενται να εντάξουν στην Κοινοπραξία τους Ούγγρικο Ίδρυμα/Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης προτού υποβάλουν την αίτησή τους και αρκετά πριν από την πιο πάνω καταληκτική ημερομηνία.